Vol. 17 (1980):Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego. Tom III (1558-1561) cześć I (10V 1558-31 VIII 1560), H.D. Wojtyska CP (oprac.), ss. 464.