Vol. 18 (1981):Obłąk Jan, Słowo wstępne na otwarcie sympozjum ku czci Stanisława Hozjusza dnia 22 października 1978, s. 5-19.

Fokciński Hieronim, Udział kardynała Hozjusza w konsystorzach papieskich w latach 1569-1579, s. 21-98.

Sucheni-Grabowska Anna, Stanisław Hozjusz jako dyplomata Zygmunta Augusta, s. 99-156.

Nowak Władysław, Niektóre przejawy ekumenicznej postawy Stanisława Hozjusza, s. 157-180.

Kalinowska Ambrozja Jadwiga OSB, Wyjazd kardynała Stanisława Hozjusza do Rzymu w 1569 roku, s. 181-209.

Grygier Tadeusz, Erygowanie „Hosianum” i „Albertiny” jako dwóch ośrodków kulturowych, s. 211-250.

Borzyszkowski Marian, Zainteresowanie Stanisławem Hozjuszem wśród Polaków na Warmii w okresie międzywojennym (1920-1939), s. 251-258.

Borzyszkowski Marian, Wystawa biblioteczna o Stanisławie Hozjuszu (1579), s. 259-265.

Obłąk Jan, Życie religijne polskiej ludności katolickiej w Olsztynie na przełomie wieków XIX i XX, s. 267-284.

Bodański Roman, Początki hierarchii kościelnej w Prusach (1206-1255), s. 285-353.

Borzyszkowski Marian, Wystawa o ks. Walentym Barczewskim (1856-1928) w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci, s. 355-365.

Michoń Edward, Struktura literacka Mt 16,24-28, s. 367-382.

Pawluk Tadeusz, Z kanonistycznych rozważań nad małżeństwem, s. 383-444.

Pawluk Tadeusz, Kanoniczne przestępstwo zniewagi i zniesławienia, s. 445-465.

Turek Józef, Kazanie „Tota pulchna” przypisywane Janowi Gersonowi oraz „Clipeus” Jana de Breitenbacha. Z dziejów dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP w XV wieku w świetle zbiorów warmińskich, s. 467-536.

Górny Jerzy, Udział wspólnot monastycznych w rozwoju życia intelektualnego i ascetycznego Kościoła na przełomie IV-V w. w świetle pism św. Hieronima, s. 537-578.

Górny Jan Jerzy, Aspekty społeczne synodów kartagińskich IV i V w. (do 430 r.) na tle istniejących w Afryce Płn. problemów społecznych, s. 579-592.

Borzyszkowski Marian, Trzeci tom Encyklopedii Katolickiej, (Rec.: Encyklopedia Katolicka, R. Łukaszyk , L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), t. 3, Lublin 1973), s. 593-594.

Indeksy, s. 595-617.