Vol. 19 (1982):Ejsmont Marian, Sympozjum naukowe poświęcone życiu i działalności św. Wojciech i św. Brunona z Kwerfurtu – Olsztyn 6-8 maja 1981, s. 5-17.

Mielczarski Stanisław, Przyczyny śmierci św. Wojciecha, s. 19-30.

Dunin-Wąsowicz Teresa, Wezwania św. Wojciecha w Europie Zachodniej ok. r. 1000, s. 31-43.

Jemielity Witold, Św. Brunon z Kwerfurtu, s. 45-54.

Wojtkowski Julian, Credo św. Wojciecha (+997) i Brunona (+1009) w świetle „Żywota drugiego”, s. 55-60.

Nowak Władysław, Św. Brunon z Kwerfurtu i jego kult w diecezji warmińskiej, s. 61-93.

Obłąk Jan, Miscellanea Krasiciana, s. 95-121.

Bodański Roman, Walka diecezji warmińskiej o niezależność od metropolii ryskiej i gnieźnieńskiej od 1426 do 1566, s. 123-145.

Bodański Roman, Dzieje walki diecezji warmińskiej o niezależność od synodów metropolii gnieźnieńskiej 1563-1728, s. 147-184.

Zinkiewicz Stanisław, Przedmiot kultu Matki Boskiej w rękopiśmiennym brewiarzu dominikańskim z Elbląga (Muzeum Elbląskie Rkp nr 132 z XIII-XV w.), s. 185-214.

Pawluk Tadeusz, Prawno-organizacyjne aspekty misji w średniowieczu, s. 215-230.

Kozakiewicz Stanisław, Personalizm soteriologii Piotra Abelarda, s. 231-338.

Piskorska Józefa, Lidzbark Warmiński. Inwentarz ruchomych zabytków sztuki kościelnej diecezji warmińskiej według stanu z 1980 r., s. 339-405.

Ejsmont Marian, Blaski i cienie etyki Starego Testamentu, s. 407-419.

Turek Józef, Historyczne tło filozofii Georges Lemaitre'a, s. 421-433.

Turek Józef, Osobliwość początkowa a kreacjonizm w ujęciu Georges Lemaitre'a, s. 435-448.

Indeksy, S. Kozakiewicz (oprac.), s. 449-464.