Vol. 20 (1983):Szorc Alojzy, Wstęp, s. 9-11.

Obłąk Jan, Słowo wstępne, s. 15-16.

Pawluk Tadeusz, Urząd penitencjarza wielkiego w czasach kard. Stanisława Hozjusza, s. 17-22.

Górny Jan J., Czynności kard. Stanisława Hozjusza na stanowisku wielkiego penitencjarza, s. 23-30.

Starnawski Jerzy, Z dziejów sławy Stanisława Hozjusza – pisarza i jego biografa Stanisława Reszki, s. 31-46.

Barycz Henryk, Stanisław Hozjusz jako historyk, s. 47-62.

Axer Jerzy, Szesnastowieczne źródło historyczne jako tekst literacki, s. 63-69.

Turek Władysław, Kazania Stanisława Hozjusza, s. 70-77.

Ozorowski Edward, Stanisław Hozjusz pośród teologów polskich XVI wieku, s. 78-88.

Nowak Władysław, Stanisław Hozjusz jako liturgista, s. 89-107.

Włodarski Józef, Inwestycje kulturalne kard. Stanisława Hozjusza w Braniewie, s. 108-114.

Piszcz Edmund, Koncepcje duszpasterskie Stanisława Hozjusza na podstawie jego działalności w diecezji chełmińskiej, s. 115-136.

Borzyszkowski Marian, Koncepcje duszpasterskie Stanisława Hozjusza na podstawie jego działalności w diecezji warmińskiej, s. 137-145.

Józefczyk Mieczysław, Istotne motywy i metoda postępowania Stanisława Hozjusza w Elblągu, s. 146-152.

Cynarski Stanisław, Udział Stanisława Hozjusza w staraniach dworu polskiego o odzyskanie spadku po królowej Bonie, s. 153-162.

Odyniec Wacław, Stanisława Hozjusza poglądy pedagogiczne, s. 163-168.

Szorc Alojzy, Stanisław Hozjusz jako rzecznik interesów polskich i katolickich w Prusach, s. 169-187.

Obłąk Jan, Podsumowanie obrad Sympozjum, s. 188.

Borzyszkowski Marian, Maryjne sympozjum ekumeniczne w Olsztynie, s. 191-192.

Borzyszkowski Marian, II Sympozjum ekumeniczne w Olsztynie poświęcone poezji religijnej Michała Kajki i Andrzeja Samulowskiego, s. 193-195.

Jasiński Janusz, Problematyka religijna i kościelna w życiu i twórczości Andrzeja Samulowskiego, s. 196-211.

Kruk Erwin, Poezja religijna Michała Kajki – jej geneza, s. 212-225.

Sprawozdanie z działalności WSD „Hosianum” w Olsztynie, s. 226-231.

Indeksy, s. 232-241.

Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera (1568-1588), A.J. Kalinowska OSB (oprac. i wyd.), s. 247-574.