Vol. 21 (1984):Szorc Alojzy, Wilkierze warmińskie, s. 5-76.

Nowak Władysław, Kult Matki Boskiej na ewangelickich Mazurach w XVII i XVIII w, s. 77-99.

Sarwa Konrad, Kult Najświętszej Maryi Panny Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim do 1920 r., s. 100-159.

Jezierski Jacek, Zagadnienie tolerancji, zjednoczenia oraz społeczności w pismach Stanisława Hozjusza, s. 160-169.

Kotowski Ryszard, Poznanie i natura Boga w wypowiedziach błogosławionej Doroty z Mątowów, s. 170-188.

Jasiński Janusz, Z przeszłości szkolnictwa wiejskiego w pierwszej połowie XIX w. na polskiej Warmii, s. 189-200.

Szorc Alojzy, Wiktoria wiedeńska i jej echa na Warmii, s. 201-234.

Achremczyk Stanisław, Odsiecz wiedeńska – problematyka wojskowa, s. 235-247.

Przekop Edmund, Sprawa synodu unicko-prawosławnego we Lwowie (1629), s. 248-264.

Sztychmiler Ryszard, Cele małżeństwa w prawodawstwie Kościoła od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. do 1960 r., s. 265-316.

Pniewski Zenon, Nieadekwatne sposoby wyjaśniania prywatności, s. 317-341.

Dziuba Andrzej, Mikołaj z Mościsk, pisarz ascetyczny z pierwszej połowy XVII w., s. 342-358.

Ziemba Wojciech, Z problematyki społecznej Izraela. Niewolnictwo w czasach przedkrólewskich w świetle Kodeksu Przymierza (Wj 20, 22-23,13), s. 359-368.

Przekop Edmund, Uwagi i refleksje nad nowym prawem małżeńskim, s. 369-392.

Turek Władysław, Odpoczynek świąteczny i uczestnictwo w Eucharystii (Rec.: R. Bärenz, Das Sonntagsgebot. Gewicht und Anspruch eines Kirchlichen Leitbildes, Kösel-Verlag München 1982, s. 256), s. 393-394.

Dziuba Andrzej, Z problematyki chrystologicznej (Rec.: Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre, III Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Lucas F. Mateo-Seco, Domingo Ramos-Lissón, Luis Alonso, Marcelo Merino, José Manuel Zumaquero (red.), Pamplona 1982, ss. 1024), s. 395-403.

Wieczyński Franciszek, Jedność i wielość w Kościele (Rec.: S. Olejnik, Jedność Kościoła a pluralizm życia chrześcijańskiego, Warszawa 1982, ss. 236), s. 404-407.

Wieczyński Franciszek, Apostoł Słowa Bożego (Rec.: P. Nitecki, Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski. Apostoł Pisma Świętego, 1901-1970, Warszawa 1982, ss. 211), s. 408-410.

Sprawozdanie z działalności Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie za rok akademicki 1984/1985, s. 411-416.

Indeksy, S. Kozakiewicz (oprac.), s. 417-438.