Vol. 2223 (1986): Studia Warmińskie 22-23 (1985-86)Borzyszkowski Marian, Sympozjum z okazji 400-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, s. 7-8.

Błogosławieństwo Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II, s. 9.

Krebs Magdalena CSC, Słowo powitania, s. 10.

Obłąk Jan, Na rozpoczęcie jubileuszowego sympozjum, s. 11.

Glemp Józef, Słowo na zakończenie sympozjum z okazji 400-lecia Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, s. 12-14.

Staniszewska Joanna CSC, Postać Służebnicy Bożej Reginy Protmann, założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny D.M. (1552-1613), s. 15-24.

Śliwińska Gerarda CSC, Geneza i rozwój norm prawnych Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy w minionym czterechsetleciu (1583-1983), s. 25-57.

Wojtkowski Julian, Duchowość Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy 1583-1983, s. 59-69.

Pączkowski Kazimierz, Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny na Warmii w latach 1583-1613, s. 71-111.

Kilian Waleria CSC, Praca wychowawcza Sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy w latach 1571-1772, s. 113-134.

Triller Anneliese, Św. Wojciech w ujęciu historyków niemieckich, s. 135-141.

Przybyszewski Bolesław, Bruno z Kwerfurtu a zagadnienie drugiej metropolii polskiej za czasów Bolesława Chrobrego, s. 143-153.

Stasiewicz Krystyna, Listy Tomasza Płazy do Kromera Marcina, s. 155-196.

Stasiewicz Krystyna, Ignacy Krasicki – „Książę poetów”, s. 197-207.

Borzyszkowski Marian, Wystawa biblioteczna z okazji 250. roczny urodzin Księcia Biskupa Warmińskiego Ignacego Krasickiego, s. 209-216.

Nowak Władysław, Problem kultu naśladowania św. Józefa, przybranego ojca Jezusa Chrystusa, u ewangelików na Mazurach w XVII wieku, s. 217-232.

Jezierski Jacek, Nauka Stanisława Hozjusza o Słowie Bożym (część I), s. 233-294.

Łydka Władysław, Przełomowe znaczenie Vaticanum II dla współczesnej teologii katolickiej, s. 295-308.

Przekop Edmund, Pozycja rodziny w prawie kanonicznym, s. 309-325.

Pniewski Zenon, Formy niesienia pomocy krajom ubogim jako realizacja powinności moralnej, s. 327-350.

Żmichrowska M.J., Rec.: T. Filipkowski, W obronie polskiego trwania, Olsztyn 1989, ss. XLIX + 191, s. 351-353.

Dziuba A.F., Rec.: Ks. J. Lewandowski, Naród w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1989, ss. 164, s. 354-358.

Indeksy, S. Kozakiewicz (oprac.), s. 359-374.