Vol. 24 (1987):Jezierski Jacek, Nauka Stanisława Hozjusza o Słowie Bożym (część II), s. 7-53.

Więcek Wiesław, Świadomość i realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w diecezji warmińskiej, s. 55-238.

Jasiński Janusz, Problematyka wyznaniowa i narodowa „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1886-1914, s. 239-250.

Sztychmiler Ryszard, Cele małżeństwa według kodeksu Jana Pawła II, s. 251-281.

Pniewski Zenon, Prywatność jako fakt moralny, s. 283-308.

Dziuba Andrzej, Dynamika moralna wnętrza człowieka, s. 309-322.

Ziemba Wojciech, Zasady formacji kapłańskiej w seminariach duchownych w XX-leciu posoborowym, s. 323-337.

Przekop Edmund, Rec.: Église locale et Église universelle. Chambesy 1981, ss. 359, s. 339-342.

Przekop Edmund, Rec.: John Meyendorf, Byzantium and the Rise of Russia. London 1981, ss. XXI + 326, s. 342-343.

Turek Józef, Rec.: T. Kucia, Filozofia biogenezy. London 1981, s. 344-348.

Lesiński Andrzej, Sprawozdanie z działalności WSD „Hosianum” za rok akademicki 1985/86, s. 349-353.

Lesiński Andrzej, Sprawozdanie z działalności WSD „Hosianum” za rok akademicki 1986/87, s. 353-358.

Indeksy, S. Kozakiewicz (oprac.), s. 359-367.