Vol. 27 (1990):Colloquia Mediaevalia 1987

Wojtkowski Julian, Colloquia Mediaevalia 1987, s. 5-6.

Górski Karol, O dziejach duchowości polskiej i krzyżackiej, s. 7-11.

Góralski Wojciech, Stan badań nad średniowiecznym polskim ustawodawstwem synodalnym, s. 13-36.

Kuraszkiewicz Władysław, Zmiany redakcyjne w tekstach staropolskich, s. 37-49.

Rzepka Wojciech i Wydra Wiesław, Nowsze źródła i opracowania języka staropolskiego, s. 51-65.

Zahajkiewicz Marek, Źródła i badania dziejów średniowiecznej liturgii w Polsce, s. 67-88.

Markowski Mieczysław, Źródła i badania dziejów filozofii średniowiecznej w Polsce, s. 89-109.

 

II Colloquia Mediaevalia 1989

Borzyszkowski Marian, II Colloquia Mediaevalia 1989, s. 121-123.

Markowski Mieczysław, Bóg a determinizm kosmiczny w polskich dziełach astrologicznych doby przedkopernikańskiej, s. 125-146.

Wojtkowski Julian, Bóg Jakuba Sprengera i Henryka Kraemera, s. 147-156.

Kozłowska Anna, Leksyk dotyczący Boga w Żywotach św. Wojciecha, s. 157-165.

Góralski Wojciech, Obraz Boga w statutach synodu legata Filipa z Fermo (1279 r.), s. 167-172.

 

400 lat drukarstwa na Warmii

Borzyszkowski Marian, 400 lat drukarstwa na Warmii, s. 173.

Keferstein Halina, Wydawnicze związki drukarzy braniewskich z Koroną i Biskupstwem (od 1589 do 1773 r.), s. 175-195.

Chłosta Jan, Wydawnictwa zwarte „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1918-1939, s. 197-203.

Wakar Andrzej, Dzieje ruchu wydawniczego na Warmii i Mazurach w latach powojennych, s. 205-217.

 

Sympozjum ekumeniczne

Borzyszkowski Marian, VII i VIII Sympozjum Ekumeniczne w Olsztynie, s. 219-221.

Piszcz Edmund, Dialog jako jeden ze składników dążności ekumenicznych, s. 223-224.

Pasierb Janusz, Ikona – znak ekumenizmu, s. 225-233.

 

Z dziejów Warmii i Mazur

Kalinowska Jadwiga Ambrozja, Stanisław Reszka (1544-1600) jako humanista i pisarz, s. 235-244.

Wojtkowski Julian, Kult Eucharystii w Glotowie według Dobromiejskich Kanoników Jana Leo (+1635) i Franciszka Ignacego Herra (+1747), s. 245-256.

Nowak Władysław, Życie liturgiczne na Warmii na przełomie XVII i XVIII wieku w świetle „Rytuału” (1662 r.) kardynała Michała Radziejowskiego, biskupa warmińskiego, s. 257-279.

Wojtkowski Julian, Cześć świętego Józefa w drukach braniewskich XVIII wieku, s. 281-291.

Nowak Władysław, Święty Józef w życiu religijnym wiernych kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Mazurach w XVIII w., s. 293-308.

 

Materiały i recenzje

Lichański Jakub, Biblioteka Collegium Societatis Iesu w Braniewie. Próba charakterystyki, s. 309-324.

Borzyszkowski Marian, Wystawa biblioteczna: Święta Lipka 1687-1987, s. 325-329.

Wojtkowski Julian, Wypełnienie testamentu Hozjusza. (Rec.: A. Sakson: Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990), s. 331-339.

Turek Władysław, Kościół w służbie człowieka. (Rec.: Kościół w służbie człowieka. Pr. zb. pod red. ks. W. Turka i ks. J. Mariańskiego, Olsztyn 1990), s. 341-342.