Vol. 28 (1991):Ojciec św. Jan Paweł II w Olsztynie 5-6 VI 1991

Jan Paweł II, Poświęcenie budynku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warmińskiej, Olsztyn-Redykajny, s. 11.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie do chorych i służby zdrowia, s. 13-16.

Piszcz Edmund, Przemówienie na rozpoczęcie Mszy św. w Olsztynie, s. 17-18.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Olsztynie podczas Mszy św. na placu przy stadionie, s. 19-24.

Jan Paweł II, Słowo na zakończenie Mszy św. w Olsztynie, s. 25-27.

Piszcz Edmund, Przemówienie w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie na spotkaniu z laikatem katolickim, s. 29-30.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie podczas spotkania z laikatem katolickim, s. 31-36.

Wojtkowski Julian, Karol Wojtyła na Warmii i Mazurach, s. 37-45.

Wojtkowski Julian, Cześć Najświętszej Maryi Panny w encyklice Jana Pawła II „Matka Odkupiciela”, s. 47-51.

Nowak Władysław, Celebracja liturgii pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie podczas IV Pielgrzymki papieskiej do Ojczyzny, s. 53-72.

Piwowarski Władysław, Kierunki społecznego nauczania Jana Pawła II, s. 73-84.

Wistuba Halina, Antropocentryzm w nauczaniu Jana Pawła II, s. 85-95.

Sztychmiler Ryszard, Prawo do życia w nauczaniu Jana Pawła II, s. 95-108.

Pierechod Maria, Wychowanie do poszanowania życia dzieci nie narodzonych w świetle nauczania Jana Pawła II, s. 109-119.

Kiejdo Halina, Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”, s. 121-128.

Borzyszkowski Marian, Publikacje z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie, s. 129-137.

Kalinowski Mirosław, Służba zdrowia. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1988), s. 139-147.

Wojtkowski Julian, Kalendarium budynków Warmińskiego Seminarium Duchownego w Braniewie i Olsztynie 1565-1961, s. 149-152.

Lesiński Andrzej, Budowa Seminarium Duchownego w Braniewie w 1932 roku, s. 153-164.

Torla Kazimierz, Historia budowy nowego obiektu Seminarium Duchownego w Olsztynie, s. 165-179.

Guzowski Jan, Absolwenci Warmińskiego Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie w latach 1949/50-1993/94, s. 181-216.

Turek Józef, Wszechświat czasowo nieskończony i stworzony, s. 217-233.

Widziewicz Grażyna M., Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II – Studium Teologii dla Świeckich w Olsztynie. Zarys działalności w latach 1979-1990, s. 235-252.