Vol. 29 (1992):III Colloquia Mediaevalia 1991

Borzyszkowski Marian, III Colloquia Mediaevalia w Braniewie i Fromborku, s. 7-10.

Piszcz Edmund, Homilia wygłoszona podczas mszy św. na rozpoczęcie III Colloquia Mediaevalia w kościele św. Katarzyny w Braniewie 14 IX 1991 r., s. 11-12.

Borzyszkowski Marian, Ludzie nauki na średniowiecznej Warmii, s. 13-31.

Markowski Mieczysław, Doktryna „homo felicitabilis” na tle późnośredniowiecznych tendencji filozoficznych, s. 33-60.

Karłowska-Kamzowa Alicja, Odpowiedzialność indywidualna na Sądzie Ostatecznym – w sztuce Kościoła łacińskiego od XII do XV w., s. 61-74.

Wojtkowski Julian, Pierwiastek ludzki w Kościele w świetle „Epistola de miseria curatorum” (GW 9842-9366), s. 75-81.

Kozłowska Anna, Średniowieczne traktaty „De natura corporis humani”, s. 83-91.

Kuraszkiewicz Władysław i Krążyńska Zdzisława, Człowiek – Znaczenie: 1. Etymologiczne, 2. Potoczne, 3. Przenośne, 4. Frazeologiczne, s. 93-97.

Skibiński Edward, Człowiek jako społeczność i człowiek poza społecznością w „Kronice Polskiej” mistrza Wincentego, s. 99-102.

 

Sympozja ekumeniczne w Olsztynie

Borzyszkowski Marian, X Sympozjum Ekumeniczne w Olsztynie 1992, s. 105-107.

Chłosta Jan, Motywacja moralno-religijna w twórczości niemieckich pisarzy, którzy po 1945 r. opuścili Prusy Wschodnie, s. 109-118.

Gronkiewicz Adriana Teresa, Działalność błogosławionej Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, na rzecz jedności Kościoła, s. 119-129.

Borzyszkowski Marian, XI Sympozjum Ekumeniczne w Olsztynie 1993, s. 131-133.

Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja, Staroobrzędowcy w Polsce, s. 135-141.

Kalinowska Ambrozja Jadwiga, Jadwiga Józefa Kulesza (1859-1931) OSB i jej Zgromadzenie (Działalność opiekuńczo-ekumeniczna), s. 143-152.

 

Materiały i recenzje

Ropiak Sławomir, Katolickie śpiewniki polskie, drukowane dla diecezji warmińskiej w latach 1856-1924, s. 155-195.

Podgórska Teresa, Burzliwe dzieje doczesnych szczątków Służebnicy Bożej Reginy Protmann, s. 197-206.

Niemiro Urszula, Działalność pedagogiczna, kulturalna i religijna dr. Władysława Gębika w okresie kwidzyńskim (1937-1939), s. 207-257.

Wojtkowski Julian, Kalendarium starań o uprawnienia akademickie dla Warmii po drugiej wojnie światowej, s. 259-267.

Borzyszkowski Marian, 500-lecie odkrycia i ewangelizacji Ameryki w świetle pism biskupa Jana Dantyszka i księgozbioru Seminarium Duchownego w Olsztynie. Uwagi na marginesie wystawy bibliotecznej, s. 269-276.

Lesiński Andrzej, Sprawozdanie z działalności Wyższego Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w roku akademickim 1990/91, s. 277-280.

Jasiński Janusz, Żydzi na Warmii (Rec.: Aloys Sommerfeld: Juden im Ermland. Ihr Schicksal nach 1933, Osnabrück 1991), s. 281-282.