Vol. 31 (1994):Ksiądz Profesor Tadeusz Pawluk. Biogram, s. 9-16.

Ksiądz Profesor Tadeusz Pawluk. Wykaz publikacji, s. 17-25.

Wojtkowski Julian, Maryjny Mszał Papieża Jana Pawła II w świetle historii dogmatów, s. 27-45.

Jezierski Jacek, Eucharystia w „Artykułach Szmalkaldzkich”, s. 47-57.

Pawluk Tadeusz, Niektóre uwagi na tle stosunków Kościół – Państwo, s. 59-64.

Sobański Remigiusz, Charyzmat i norma kanoniczna, s. 65-79.

Piwowarski Władysław, Państwo w społecznym nauczaniu Jana Pawła II, s. 81-90.

Weksler-Waszkinel Romuald Jakub, Na drogach bergsonizmu, s. 91-112.

Sztychmiler Ryszard, Aspekty prawne rodzenia dzieci w rodzinie w świetle dokumentów roboczych Soboru Watykańskiego II, s. 113-132.

Stawniak Henryk, Udział małżonków – rodziców w kościelnej posłudze uświęcania, s. 133-148.

Keler Konrad, Rozwój teologii w świetle specyfiki kontekstu azjatyckiego, s. 149-168.

Nowak Władysław, Tradycja świętowania niedzieli we wspólnocie Kościoła ewangelicko-luterańskiego, s. 169-176.

Matysiak Bogdan W., Ubóstwo i ubodzy na starożytnym Bliskim Wschodzie, s. 177-186.

Szram Mariusz, Przywilej paliusza Biskupów Warmińskich 1742-1978, s. 187-211.

Wiśniowiecki Roman, Chrystologiczna pełnia objawienia, s. 213-224.

Kalinowski Mirosław, Udział Maryi w dziele Odkupienia. Aspekt pastoralny, s. 225-232.

Bieniek Bolesław, Benedykt Bornstein – filozof mało znany, s. 233-250.

Michalski Jarosław, Wychowanie do życia w rodzinie trwałej w aspekcie prawno-duszpasterskim, s. 251-262.