Vol. 32 (1995):Wojtkowski Julian, Arcybiskup Metropolita Warmiński dr Edmund Piszcz, s. 9-24.

Wojtkowski Julian, Dzieje Kapituły Warmińskiej (1772-1945), s. 25-92.

Kopiczko Andrzej, Działalność społeczna Kapituły Dobromiejskiej (1525-1772), s. 93-102.

Borzyszkowski Marian, Święta Lipka w latach 1920-1940, s. 103-117.

Weksler-Waszkinel Romuald Jakub, Dlaczego Tomasz z Akwinu?, s. 119-128.

Szorc Alojzy, Dzieje parafii katolickiej w Królewcu 1614-1650, s. 129-183.

Achremczyk Stanisław, Emigranci polscy w Królewcu w XVII wieku, s. 185-198.

Sztychmiler Ryszard, Odpowiedzialność za przygotowanie do wypełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych, s. 199-213.

Tomkiewicz Antoni i Nerlo Monika, Rodzina podstawowym środowiskiem przygotowania do życia małżeńsko-rodzinnego w świetle publikacji ks. Piotra Poręby, s. 215-236.

Rogowski Cyprian, Szkoła naturalnym miejscem dla katechezy, s. 237-253.

Więcek Wiesław, Katechizacja w diecezji warmińskiej w latach 1945-1985, s. 255-271.

Żuchowski Kazimierz, Grupy i wspólnoty parafialne diecezji warmińskiej, s. 273-289.

Krebs Magdalena, Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w diecezji warmińskiej w latach 1933-1993, s. 291-327.

Kalinowska Ambrozja Jadwiga, Siostry Benedyktynki Misjonarki w diecezji warmińskiej (1945-1992), s. 329-341.

Ziemba Wojciech, Augustowsko-suwalska część diecezji ełckiej. Charakterystyka administracyjno-duszpasterska, s. 343-364.

Chłosta Jan, Niezwykła posługa warmińskiego kapłana, s. 365-377.

Kopiczko Andrzej, Ks. prof. Stefan Biskupski – objęcie urzędu wikariusza kapitulnego diecezji warmińskiej i charakterystyka jego pracy na tym stanowisku, s. 379-388.

 

Recenzje

Jasiński Janusz, Rec.: R. Traba, Niemcy-Warmiacy-Polacy 1871-1914. Z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich w Prusach, Olsztyn 1994, s. 389-391.