Vol. 33 (1996):Klimkowski Ireneusz, Polskie przekłady „Psałterza”, s. 5-43.

Matysiak Bogdan W., Terminologia Starego Testamentu na oznaczenie pojęcia ubóstwa, s. 45-49.

Sztychmiler Ryszard i Lisiecka Małgorzata, Istotne obowiązki małżeńskie według uchwał Soboru Watykańskiego II, s. 51-74.

Nowak Władysław, Znaczenie pastoralne liturgii błogosławieństw zaręczyn i jubileuszy małżeńskich, s. 75-84.

Tomkiewicz Antoni i Drozd Elżbieta, Wpływ oddziaływań wychowawczych rodziców na poziom samoakceptacji młodzieży, s. 85-101.

Kalinowski Mirosław, Formacja religijna pracowników służby zdrowia, s. 103-119.

Rogowski Cyprian, Proces przekazu wiary w wymiarze interdyscyplinarnym, s. 121-134.

Więcek Wiesław, Katechizacja dorosłych w Polsce w aspekcie historycznym i jej potrzeba, s. 135-157.

Nowak Władysław, Droga do pełnej i widzialnej jedności chrześcijan w świetle encykliki Jana Pawła II „Ut Unum Sint”, s. 159-170.

Kowalik Krzysztof, O ekumeniczną lekturę Marcina Lutra na przykładzie „Komentarza do Magnificat” (1521), s. 171-197.

Turek Józef, Wszechświat wobec człowieka, s. 199-216.

Kunicki Zdzisław, Z powrotem do Tomasza z Akwinu – ale jak? (W kręgu interpretacji Etienne Gilsona), s. 217-227.

Kopiczko Andrzej, Duchowieństwo diecezji warmińskiej w latach 1525-1772, s. 229-237.

 

Materiały i opracowania

Borzyszkowski Marian, Polacy i Niemcy - historia i współczesność, s. 241-249.

Jasiński Janusz, Wysiedlenia Polaków i Niemców – z perspektywy półwiecza, s. 251-258.

Weksler-Waszkinel Romuald Jakub, Jan Paweł II o Żydach i judaizmie, s. 259-272.

Śliwińska Barbara Gerarda, Zgromadzenie Sióstr świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy na Litwie (1645-1995), s. 273-293.

Piwowarski Władysław, Reaktywowanie zlikwidowanego Wydziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 295-297.

Skorowski Henryk, Rodzina a społeczność terytorialna w kontekście samorządu, s. 299-309.

Lubera Maria, Rodzina – szanse i zagrożenia w świetle konferencji „Ludność i rozwój w Kairze”, s. 311-317.

Lubera Maria, Rodzina na tle sytuacji demograficznej Polski, s. 319-322.

Mackiewicz Adam, Historia badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Olsztynie prowadzonych do 1995 roku, s. 323-353.

Guzowski Jan, Sprawozdanie z sesji naukowych profesorów i wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie za lata 1989-1996, s. 355-360.

Rosłan Jan, Dwie sesje naukowe Kościelnych Ośrodków Naukowych Metropolii Warmińskiej, s. 361-366.

Borzyszkowski Marian, XVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie 4-11 czerwca 1995. O zachowanie piękna Bożego świata, s. 367-368.

 

Recenzje

Jasiński Janusz, Rec.: Irmgard Fides Behrendt, Zerrissen ist das Netz und wir sind frei. Tanzerin in Ostpreußen - Ordensfrau in Brasilien, Paderborn 1995 (Rozerwana jest sieć. I jesteśmy wolni. Tancerka w Prusach Wschodnich - siostra zakonna w Brazylii), s. 371-372.

Jezierski Jacek, Rec.: Tomasz Węcławski, Chrystus naszej wiary, s. 372-373.

Borawska Anita, Rec.: Stanisław Siekierski, Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich w społecznościach lokalnych, s. 373-376.