Vol. 34 (1997):V Colloquia Mediaevalia. Olsztyn 23 IX 1995 r.

Borzyszkowski Marian, V Colloquia Mediaevalia. Olsztyn 23 IX 1995 r., s. 7-8.

Ozorowski Edward, Eklezjologia w „Komentarzu” Benedykta Hessego do Mt 16,13-19, s. 9-27.

Włodek Zofia, Eklezjologia krakowska w XV wieku, s. 29-30.

Karłowska-Kamzowa Alicja, Wizja Kościoła w dekoracjach późnośredniowiecznych modlitewników w Polsce (na tle europejskim), s. 31-37.

Misiorny Marek, „Ordo episcoporum”. Wczesnośredniowieczny episkopat jako odrębna grupa społeczna, s. 39-51.

Krążyńska Zdzisława i Mika Tomasz, Bogurodzica, s. 53-62.

Wojtkowski Julian, Stan Kościoła w świetle „Premptuarium exemplorum” Marcina Polaka, s. 63-86.

Kürbis Brygida, „Ecclesia Christi” w egzegezie kazań krakowskich, s. 87-110.

 

430-lecie istnienia Seminarium Duchownego Diecezji/Archidiecezji Warmińskiej „Hosianum” 24 listopada 1995

Achremczyk Stanisław, Model kształcenia księży w braniewskim „Hosianum”, s. 113-122.

Leń Kazimierz, Sodalicje Mariańskie i bursy w szkołach jezuickich źródłem powołań kapłańskich, s. 123-130.

Wojtyska Henryk Damian, Niektóre zagadnienia dotyczące genezy i organizacji Papieskiego Kolegium Misyjnego w Braniewie, s. 131-149.

Szorc Alojzy, Warmińskie Seminarium Diecezjalne w trudnym stuleciu 1772-1872, s. 151-176.

Lesiński Andrzej, Kształcenie alumnów warmińskich w czasach biskupa Maksymiliana Kallera (1930-1945), s. 177-200.

Kopiczko Andrzej, Zarys powojennych dziejów Seminarium „Hosianum”, s. 201-208.

 

Artykuły i materiały

Gutowski Piotr, Koncepcja Boga w filozofii procesu, s. 215-232.

Kunicki Zdzisław, Bóg filozofii czy Bóg religii? Próba rozwiązania w perspektywie „Metafizyki Księgi Wyjścia”, s. 233-245.

Turek Józef, Ewolucyjny charakter procesów kosmicznych, s. 247-260.

Kiereś Henryk, Sztuka religijna czy „Sacrum” w sztuce?, s. 261-272.

Dłubacz Włodzimierz, Postać i myśl Świętego Tomasza z Akwinu, s. 273-278.

Wojtkowski Julian, Procesy informacyjne biskupów chełmińskich Leona Rednera (1886-1898) i Augustyna Rosentretera (1899-1926), s. 279-301.

Kalinowska Jadwiga Ambrozja, Anonimowy rękopis średniowieczny nr 20 ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, s. 303-310.

Nowak Władysław, Problematyka ekumeniczna w dziejach Diecezji Warmińskiej, s. 311-328.

Sztychmiler Ryszard, Obowiązki małżeńskie według adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” i innych okołokodeksowych dokumentów Kościoła, s. 329-339.

Płoski Tadeusz, Powstanie i organizacja Sądu Biskupiego Diecezji Warmińskiej do roku 1971, s. 341-364.

Kalinowski Mirosław, Parafia a małe wspólnoty religijne, s. 365-373.

Stepulak Marian Zdzisław, Postawa młodzieży wobec Kościoła w świetle psychologii religii, s. 375-384.

Klimczuk Zygmunt, Budzenie aktywności społecznej obywatela w świetle katolickiej nauki społecznej, s. 385-392.

Rogowski Cyprian, Sobór Watykański II i jego znaczenie dla dydaktyki katechetycznej, s. 393-403.

Parzych Katarzyna, Wychowanie do odbioru środków masowego przekazu, s. 405-422.