Vol. 35 No. 1 (1998):VI Colloquia Mediaevalia w Olsztynie 13 IX 1997

Borzyszkowski Marian, VI Colloquia Mediaevalia w Olsztynie 13 IX 1997. Święta kobieta, s. 7-11.

Borzyszkowski Marian, Historyczne i teologiczne powiązania średniowiecznej rekluzy ze starożytnym anachoretyzmem na przykładach św. Wiborady ze St. Galen i bł. Doroty z Mątów, s. 13-29.

Krążyńska Zdzisława i Mika Tomasz Mika, Maryja w „Rozmyślaniu Przemyskim”, s. 31-46.

Markowski Mieczysław, Święta Jadwiga Królowa a Uniwersytet Krakowski, s. 47-60.

Witkowska Aleksandra, Święte średniowiecza w patrociniach kościelnych Metropolii Warmińskiej, s. 61-77.

Knapiński Ryszard, Ikonografia patronek kościołów parafialnych Archidiecezji Warmińskiej, s. 79-94.

Wojtkowski Julian, Teologia świętości kobiecej w „Złotej Legendzie” Jakuba de Voragine OP, s. 95-120.

Kozłowska Anna, Kobieta jako instytucja sprawcza księgi rękopiśmiennej w średniowieczu, s. 121-128.

Zahajkiewicz Marek T., Wzór świętej kobiety prezentowany w „Kronice” Jana Długosza, s. 129-135.

Michalski Maciej, Między świętą a żoną – Jadwiga Śląska i jej małżeństwo z Henrykiem Brodatym. Wokół kilku faktów z „Żywota” Świętej, s. 137-144.

Krzak Katarzyna, Wizerunki świętych kobiet w malarstwie europejskim od XIV wieku do 1. połowy XVI wieku, s. 145-152.

Prymas Karolina, Wyobrażenia ogrodu w malarstwie europejskim XV w. – symbolu niewiast świętych i kobiet świeckich, s. 153-164.

 

Materiały i sprawozdania

Rondomańska Zenona, Dwa osiemnastowieczne śpiewniki kościelne z drukarni Kantera w Kwidzynie, s. 167-172.

Rondomańska Zenona, Królewieckie druki polskich śpiewników religijnych Kantera z XVIII wieku, s. 173-183.

Śliwka Eugeniusz, 78 lat klasztoru Misjonarzy Werbistów w Pieniężnie, s. 185-190.

Nowak Władysław, Teologiczny i pastoralny wymiar VII. Międzynarodowego Sympozjum Józefologicznego na Malcie (1997), s. 191-195.

Wiszowaty Edward, Etyka Policji w świetle III. Europejskiego Sympozjum Policji, Kościołów i Państw – „Europa jutra, jaka etyka policjanta?”, s. 197-204.

 

Recenzje

Kunicki Zdzisław, Rec.: Etienne Gilson, Bóg i ateizm, s. 207-210.

Dziuba Andrzej F., Rec.: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny w Krakowie 1397-1997. Księga Jubileuszowa pod redakcją Stanisława Piecha, s. 210-213.

Turek Władysław, Rec.: Władysław Piwowarski, Socjologia religii, s. 213-215.

Hochleitner Janusz, Rec.: Witold Wilczyński, Idea przyrody w historii myśli geograficznej, s. 215-218.

Hochleitner Janusz, Rec.: Róża Godula, Tomasz Węcławowicz, Polska legenda świętego Wojciecha. Spojrzenie antropologiczne, s. 218-220.