Vol. 35 No. 2 (1998):Matysiak Bogdan W., Ubodzy w tradycji mądrościowej Starego Testamentu, s. 227-233.

Pyc Marek, Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w nauczaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego, s. 235-245.

Dziuba Andrzej F., Człowiek – orędziem moralnym, s. 247-264.

Klimczuk Zygmunt, Kategorie dobra i zła w ujęciu teologicznym, s. 265-276.

Pyc Marek, Powołanie kapłańskie jako specyficzna droga realizacji powołania chrześcijańskiego w świetle nowych dokumentów Kościoła, s. 277-293.

Lewandowski Jerzy, Problem ateizmu w encyklikach Jana Pawła II, s. 295-313.

Kunicki Zdzisław, Chrześcijaństwo wobec religii a problem zbawienia, s. 315-333.

Kunicki Zdzisław, Wyjaśnienie faktu religii w „Lubelskiej szkole filozoficznej”, s. 335-353.

Piwowarski Władysław, Przemiany religijności wsi polskiej na płaszczyźnie ogólnonarodowej i codziennej, s. 355-364.

Piwowarski Władysław i Podgórska Teresa, Kierunki i orientacje teoretyczno-metodologiczne w badaniach nad religijnością ludową, s. 365-378.

Kalinowski Mirosław, Pastoralny aspekt aborcji, s. 379-395.

Świto Lucjan, Osobowość prawna „nasciturusa” w prawie kanonicznym i polskim, s. 397-409.

Cymbała Jan, Charakterystyka wyroków rotalnych wydanych z Kan. 1095 Nr 3 do roku 1992 w aspekcie obowiązków małżeńskich, s. 411-427.

Szlendak Elżbieta Faustyna, Efektywność nauczania religii w szkołach o różnych profilach, s. 429-448.

Żebrowska Ewa, Dialekty niemieckie na Warmii, s. 449-459.

Kalinowska Ambrozja Jadwiga, Kardynał Stanisław Hozjusz w świetle spuścizny piśmienniczej księdza Stanisława Reszki, s. 461-467.

Nowak Władysław, Obraz liturgii kościoła św. Mikołaja w Elblągu w świetle wizytacji parafii z 1693 roku, s. 469-488.

Hochleitner Janusz, Biskup Grabowski a kult patrona dobrego imienia, s. 489-502.

Mozoła Anna Irmgarda, Praca wychowawcza Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy wśród dzieci i młodzieży w Diecezji Warmińskiej w latach 1772-1870, s. 503-546.

Wojtkowski Julian, Święty Józef na Warmii XX wieku, s. 547-571.