Vol. 37 (2000):Część 1:

Artykuły

Borzyszkowski Marian, VII „Colloquia Mediaevalia”. Trwałe wartości Średniowiecza. Olsztyn 18-19 IX 1999, s. 7-10.

Markowski Mieczysław, Trwałość średniowiecznej idei uniwersyteckiej, s. 11-20.

Kohlenberger Helmut, Konzil und Universität am Ende des Mittealters (Sobór i uniwersytet pod koniec Średniowiecza), s. 21-26.

Fijałkowski Adam, Ocena wartości i przydatności pracy intelektualnej w połowie XIII wieku – na podstawie pism Wincentego z Beauvais OP (+1264), s. 27-47.

Bafia Stanisław, Papieża Sylwestra II (Gerberta z Aurillac) doktryna o wartości natury, s. 49-59.

Zahajkiewicz Marek T., Trwałe wartości średniowiecznej liturgii,  s. 61-68.

Wünsch Thomas, Mittelalterliche Anfänge der Parlamentsgeschichte: Heiliges Römisches Reich und Polnisch-Litauische Union im Vergleich (Średniowieczne początki dziejów parlamentarnych: Porównanie Świętego Imperium Rzymskiego i Unii Polsko-Litewskiej), s. 69-88.

Wojtkowski Julian, Średniowiecze w Katechizmie Kościoła Katolickiego, s. 89-106.

Borzyszkowski Marian, Filozofia Średniowiecza w encyklice Jana Pawła II „Fides et ratio” 1998, s. 107-128.

Jung-Palczewska Elżbieta, „Natura more geometrio”: Średniowiecze jako pośrednik w recepcji matematyki greckiej dla potrzeb fizyki, s. 129-139.

Gensler Marek, „Fides et ratio”. Wiara a rozum w „Kwodlibetach” Henryka z Gandawy, s. 141-150.

Kürbis Brygida, Słowo w kulturze średniowiecznej, s. 151-155.

Podkoński Robert, „Infinitas mathematicorum et theologorum”. Ujęcia nieskończoności w komentarzu do „Sentencji” Ryszarda Kilvingtona, s. 157-164.

Gogacz Adam, Kryteria naukowości u Rogera Bacona i Francisa Bacona, s. 165-169.

Kępa Rafał, Interpretacja czy nadinterpretacja? – Rozwiązanie problemu różnicy pomiędzy istotą i istnieniem przez Idziego Rzymianina, s. 171-178.

Hochleitner Janusz, Funkcje średniowiecznych dzwonów jako przejaw procesu sakralizacji przestrzeni kulturowej, s. 179-192.

 

Materiały i sprawozdania

Jezierski Jacek, Luterańsko-katolickie porozumienie na temat Usprawiedliwienia, s. 195-200.

Garwoliński Tomasz, Zadania ruchów katolickich w przeżywaniu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, s. 201-209.

Ropiak Sławomir, Warmińscy kompozytorzy na tle polskich twórców symfonii w stylu klasycznym w XVIII wieku, s. 211-217.

Wojtkowski Julian, XX Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny, s. 219-222.

Gładkowski Krzysztof, Mazurski tygiel religijno-wyznaniowy, s. 223-229.

Duksa Piotr, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w roku akademickim 1999/2000, s. 231-235.

 

Recenzje i omówienia

Wojtkowski Julian, Zbornik „Ancilla Domini – Służebnica Gospodnja” u čast fra Pavla Melade. Kačič. Zbornik Franjevačke Provincije Presvetoga Otkupitelja XXXII-XXXIII (2000), ss. 1-728, s. 239-240.

Machinek Marian, Gerhard Lohfink, Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes, Freiburg 1998, ss. 398, s. 240-244.

Kunicki Zdzisław, Géry Prouvost, Saint Thomas d'Aquin et les thomismes. Essai sur l'histoire des thomismes, Paris 1996, s. 244-250.

Kunicki Zdzisław, Mieczysław Krąpiec, Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka, Warszawa 1997, s. 250-255.

Kalinowski Mirosław, Richard J. Devine, Good care, painful choices. Medical ethics for ordinary people. Paulist Press, New Yourk, Mahwah 1996, ss. 242, s. 255-256.

Kalinowski Mirosław, G. Blen, M. Kofler, K. O'Connor, Handbook for Ministers of Care. Liturgy Training Pub. Chicago 1997, ss. 89, s. 256-257.

Kalinowski Mirosław, Harold G. Koenig, Andrew J. Weaver, Pastoral Care of Older Adults. Creative Pastoral Care and Counseling. Fortress Press, Minneapolis 1998, ss. 98, s. 257-259.

Sroga Piotr, Staś Gawroński, Ochotnicy Miłości Bliźniego, tłum. Bożena Topolska, Warszawa 1999, ss. 250, s. 259-262.

Sroga Piotr, Arno Anzenbacher, Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien, Paderborn 1997, ss. 247, s. 262-266.

Wieczorek Włodzimierz, Piotr Aszyk SJ, Konflikty moralne a etyka, WAM Kraków 1998, ss. 176, s. 266-269.

Żuchowski Kazimierz, Elżbieta Firlit, Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej. Studium socjologiczne, Warszawa 1998, ss. 350, s. 269-271.

 

Część 2:

Artykuły

Matysiak Bogdan W., Nauki Mędrca Syracha o dobrych manierach, s. 279-287.

Mikołajczak Mieczysław, Królewskie wkroczenie Jezusa do Jerozolimy (Łk 19, 28-44), s. 289-296.

Kiernikowski Zbigniew, Chwalebna Eucharystia pokarmem pokornej Oblubienicy, s. 297-311.

Sarzała Krzysztof, Theologie der Psalmen von H.-J. Kraus – Versuch einer Bilanz nach 20 Jahren, s. 313-327.

Hochleitner Janusz, Ikonografia religijna Warmiaków w dobie reformy trydenckiej, s. 329-345.

Ropiak Sławomir, Pieśni o świętych oraz rozmaite i przygodne w polskich warmińskich śpiewnikach, drukowanych w latach 1858-1924, s. 347-370.

Krebs Magdalena Łucja, Działalność Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Krynicy Morskiej w latach 1920-2000, s. 371-382.

Borzyszkowski Marian, Odbudowa kościoła w Pierzchałach, s. 383-393.

Kunicki Zdzisław, „Homo religio sus” wobec dialogu o religii, s. 395-411.

Forycki Roman, O większą dokładność w posługiwaniu się terminem „wolność”, s. 413-423.

Kępa Zbigniew, Ks. Stefana Pawlickiego studium przyrody, s. 425-460.

Piwowarski Władysław, Grzechy społeczne i struktury grzechu w nauczaniu Jana Pawła II, s. 461-469.

Sroga Piotr, Etyczne podstawy podejmowania decyzji politycznych, s. 471-481.

Machinek Marian, Inżynieria genetyczna – błogosławieństwo czy przekleństwo?, s. 483-494.

Melnyk Marek, Zarys wybranych zagadnień soteriologii prawosławnej, s. 495-522.

Ziegenaus Anton, „Der Mensch, der Gott war, und die Mutter, die Jungfrau war“ – die besondere Beziehung Mariens zur Trinität in der von J. H. Oswald verfassten ersten dogmatischen Mariologie des 19. Jahrhunderts [„Człowiek, który jest Bogiem i Matka, która jest Dziewicą” – Szczególny związek Maryi z Trójcą Świętą w pierwszej Mariologii dogmatycznej XIX wieku, napisanej przez J. H. Oswalda], s. 523-533.

Schmidt Gilbert, Zdrowie duchowe – siłą do tego, żeby być człowiekiem, s. 535-550.

Pawlik Jacek, „Kiedy zagraża śmierć..” – Problem społecznego wsparcia, s. 551-560.

Kalinowski Mirosław, Posługa kapelanów hospicyjnych wśród chorych w terminalnym stadium choroby nowotworowej, s. 561-577.

Płoski Tadeusz, Duszpasterstwo wojskowe w Polsce w świetle stosunków Państwo – Kościół, s. 579-596.

Zellma Anna, Relacje zachodzące między katechezą a liturgią w czasach katechumenatu wczesnochrześcijańskiego, s. 597-604.