Vol. 38 (2001):Artykuły

Sarzała Krzysztof, A prophet in danger. The story of the oracle of Judas the Essene (BJ 1.78-80; Ant. 13.311-313) [Prorok zagrożony. Historia wyroczni Judy Esseńczyka (BJ 1.78-80; Ant 13.311-313], s. 7-46.

Żywica Zdzisław, List Jakuba wezwaniem do odrodzenia doskonałej wiary w Boga i Pana Jezusa Chrystusa, s. 47-58.

Żywica Zdzisław, Wiara i moralność wczesnych Kościołów chrześcijańskich w świetle Listu Jakuba, s. 59-69.

Żywica Zdzisław, Struktura literacka i argumentacja teologiczna Listu Jakuba 1, 2-27, s. 71-79.

Neumann Jacek, Idea panowania Boga w świetle Jezusowego orędzia o królestwie Bożym, s. 81-95.

Wiśniewski Jan, Elekcje biskupów pomezańskich w średniowieczu, s. 97-116.

Fitych Tadeusz, Włoska działalność Giovanniego Battisty Lancellottiego, s. 117-138.

Lewandowska Izabela, Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku, s. 139-153.

Śliwińska Barbara Gerarda, Bł. Regina Protmann – osobowość i dzieło, s. 155-166.

Szorc Alojzy, Warmia czasów Reginy Protmann (w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku), s. 167-177.

Wojtyska Henryk Damian, Potrydenckie przemiany koncepcji żeńskiego życia zakonnego, s. 179-184.

Krebs Magdalena, Działalność współczesna Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, s. 185-194.

Nowak Władysław, Eklezjalny i liturgiczny wymiar rytu beatyfikacji, s. 195-206.

Miotk Andrzej, Udział Polaków w dziele ewangelizacji w latach 1000-2000, s. 207-219.

Dembowski Bronisław, Obszar naszej niewiary, s. 221-230.

Bramorski Jacek, Symbolika „środka świata” a mit „tęsknoty za rajem” w ujęciu Mircei Eliadego, s. 231-238.

Sroga Piotr, Kościół a liberalizm. Początek sporu, s. 239-251.

Łużyński Wiesław, Społeczność polityczna a kultura w nauczaniu Jana Pawła II, s. 253-262.

Jóźwiak Stanisław, Nieporozumienia wokół pojęć neutralności i tolerancji, s. 263-271.

Rozen Barbara, Pierwszy katecheta Kościoła Jan Paweł II – uczy, jak żyć, s. 273-282.

Stankiewicz Danuta, Doktrynalna formacja świeckich do apostolstwa, s. 283-293.

Zellma Anna, Podstawy programowe nauki religii wobec edukacji regionalnej, s. 295-309.

Zarębska Ewa, Postawy katechety: nauczyciela religii, wychowawcy chrześcijańskiego, świadka Chrystusa i Kościoła, s. 311-318.

Zamora Danuta Krystyna, Kościół domowy w rodzinie w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego,  s. 319-338.

Dziewiecki Marek, Pedagogika miłości. Od analfabetyzmu i rozczarowania do dojrzałości, s. 339-346.

Ropiak Sławomir, Teologia odpoczynku według Stefan Kardynała Wyszyńskiego w świetle „Dies Domini” Jana Pawła II, s. 347-358.

Neumann Jacek, Chrystus „Drogą, Prawdą i Życiem” człowieka w myśli teologicznej św. Klary z Asyżu, s. 359-370.

 

Materiały

Klimczuk Zygmunt, Religijność Polaków w czasach Władysława Reymonta i współcześnie, s. 373-381.

Rabczyński Paweł, Marie-Dominique Chenu OP i jego teologia, s. 383-390.

Jezierski Jacek, Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim (w połowie roku 2000), s. 391-393.

Duksa Piotr, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w roku akademickim 2000/2001, s. 395-400.

 

Recenzje i omówienia

Borzyszkowski Marian, „Joannes Nepomucenus redivivus”. O św. Janie Nepomucenie, jego pomniku w Olsztynie i książkach, o jego śmierci i oddawanej mu czci, s. 403-407.

Borzyszkowski Marian, Wlček Emanuel, Jan z Pomuku, s. 407.

Borzyszkowski Marian, Janusz Hochleitner, Powiernik tajemnic królowej. Kult św. Jana Nepomucena na Warmii, s. 407-410.

Borzyszkowski Marian, Janusz Hochleitner i Iwona Scheer, Obrońca przed wylewami rzek. Niezwykłe dzieje życia i kultu św. Jana Nepomucena, s. 410.

Borzyszkowski Marian, Kazimierz Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Cz. I: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, s. 411-412.

Borzyszkowski Marian, Encyklopedia Katolicka, Tom VII, pod red. Stanisława Wielgusa, Jerzego Duchniewskiego, Mirosława Daniluka, s. 412-413.

Machinek Marian,  Andreas Laun, Liebe und Partnerschaft aus katholischer Sicht, s. 413-416.

Klimczuk Zygmunt, Adolf Setlak, Służba wojskowa alumnów Warmińskiego Seminarium Duchownego w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów z 1970 r. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie Bartoszyc, s. 416-420.

Płoski Tadeusz, Andrzej Bokiej, Cywilizacja łacińska. Studium na podstawie dorobku historiozofizycznego Feliksa Konecznego, s. 420-422.

Szorc Alojzy, Janusz Hochleitner, Religijność potrydencka na Warmii (1551-1655), s. 422-428.