Vol. 39 (2002):Artykuły

Markowski Mieczysław, Marian Borzyszkowski (31.08.1936 – 21.09.2001) in Memoriam, s. 5-29.

Parzych Katarzyna, Opracowanie: Prace magisterskie, licencjackie i doktorskie promowane przez ks. prof. dr. hab. Mariana Borzyszkowskiego, s. 31-36.

Bafia Stanisław, Praeteritum aut permutatum, s. 39-40.

D'Elia Francesco, Quid de praeterita naturarum conditione earumque permutationibus Johannes Scottus Eriguena senserit, s. 41-53.

Markowski Mieczysław, Jagiellońska przemiana struktury Uniwersytetu Krakowskiego w 1400 roku, s. 55-70.

Reinhardt Elisabeth, Ruf zur Vervollkommnung. Dynamik und Stabilität des Gottesbildes im Menschen, nach Thomas von Aquin, s. 71-84.

Gensler Marek, Czas i miejsce u wczesnych szkotystów w „Komentarzu” do „Fizyki” Jana Kanonika, s. 85-103.

Michałowska Monika, Pomiędzy czasem a wiecznością. Roberta Kilwardby'ego koncepcja „Aevum”, s. 105-113.

Wójcik Rafał, „Domine, memoriale tuum in generationem et generationem…”. O krakowskim traktacie „Opusculum de arte memorativa” z 1504 roku, s. 115-130.

Knapiński Ryszard, Od „Pokrowy” do „Płaszcza Opieki”. Przeobrażenia motywu ikonograficznego „Mater Misericordiae”, s. 131-160.

Miotk Andrzej, „Peregrinatio pro Christi Amore” we wczesnym Średniowieczu, s. 161-168.

Włodek Zofia, Zmartwychwstanie – przemiana ciał w ujęciu średniowiecznych teologów krakowskich, s. 169-175.

Anzulewicz Henryk, Zum anthropologischen Aspekt der Kontingenz im System des Albertus Magnus, s. 177-196.

Wojtkowski Julian, Śp. ks. prof. dr hab. Władysław Piwowarski, s. 199-217.

Matysiak Bogdan W., Księga Jozuego i jej perykopy z gestami pokutnymi, s. 219-229.

Kułaczkowski Jerzy, Zadania rodzinne idealnej kobiety w świetle Księgi Przysłów 31, 10-31, s. 231-257.

Rosik Mariusz, La Donna Sirofenicia (Mc 7, 24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica, s. 259-279.

Hochleitner Janusz, Sakrament chrztu na Warmii w potrydenckiej liturgii i zwyczajach, s. 281-295.

Korzeniewska Anna, Prawo rodzinne w Kodeksie Napoleona, s. 297-307.

Machinek Marian, Człowiek jako surowiec. Etyczne aspekty wykorzystania embrionów we współczesnej biotechnologii, s. 309-322.

Pryba Andrzej, Mentalność przeciw życiu źródłem przemocy wobec rodziny, s. 323-332.

Lepa Adam, Ewangelizować areopag mediów, s. 333-345.

Płoski Tadeusz, Kodyfikacja Prawa Kanonicznego katolickich Kościołów Wschodnich, s. 347-370.

Płoski Tadeusz, Prawo do uprawnionej obrony z użyciem siły militarnej, s. 371-383.

Wiszowaty Edward, Od kazania tematycznego do homilii, s. 385-394.

Stankiewicz Danuta, Duchowa formacja świeckich do apostolstwa w funkcji kapłańskiej, s. 395-405.

Leniec Anna, Cel pracy ludzkiej w świetle Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym i encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”, s. 407-417.

Zellma Anna, Kształtowanie tożsamości regionalnej młodzieży w toku interakcji katechetycznych, s. 419-431.

Wojtkowski Julian, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 441-470.

 

Materiały i sprawozdania

Klimczuk Zygmunt, Parafia św. Katarzyny w Kętrzynie w świetle wizytacji kanonicznej 7. kwietnia 2002 r., s. 473-486.

Majer Piotr, Polscy duchowni w obozach zagłady ZSRR w latach II wojny światowej, s. 487-494.

Skukowski Włodzimierz, Święci Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, s. 495-498.

Wojtkowski Julian, VIII. Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne, El Salvador 16-23 IX 2001, s. 499-503.

Duksa Piotr, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w roku akademickim 2001/2002, s. 503-506.

 

Recenzje

Kępa Zbigniew, Berufsethik heute. Leitlinien für den Bundesgrenzschutz (BGS), hrst. Von Rolf Sauerzapf,  s. 509-517.

Płoski Tadeusz, Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, s. 518-520.

Neumann Jacek, Jerzy Lewandowski, Bóg i człowiek, s. 520-521.