Vol. 46 (2009):Rozprawy i artykuły

Matysiak Bogdan W., Asyria w czasach biblijnych, s. 7-30

Krawczyk Roman, Mesjasz w Księdze Protoizajasza, s. 31-45.

Adamczyk Dariusz, Reinterpretacja cytatów z Księgi Rodzaju w ewangeliach synoptycznych, s. 47-60.

Szałanda Tomasz, Przepowiadanie perykopy o uzdrowieniu paralityka – Mk 2,1-12, s. 61-67.

Świto Lucjan, Procesy beatyfikacyjne w Kościele Warmińskim, s. 69-87.

Kieliszek Zdzisław, Filozoficzna spuścizna księdza Władysława Świtalskiego, s. 89-100.

Krebs Łucja, Działalność Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Królewcu, s. 101-117.

Melnyk Marek, Piotr Mohyła (1596-1647) – Sein religiöses schaffen, s.119-151.

Płoński Roman, Tomosy z 1924 i 1948 roku nadające status autokefaliczny Polskiemu autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu: ich wydźwięk historyczno-kanoniczny, s. 153-171.

Bielawny Krzysztof, Katechizacja dzieci i młodzieży w parafii św. Brunona w Bartoszycach w latach 1945-1990, s. 173-193.

Hochleitner Janusz, Kultura ludowa Ziemi Sztumskiej, s. 195-206.

Korzeniewska-Lasota Anna, Władze państwowe wobec Kościoła Greckokatolickiego na Warmii i Mazurach w latach 1956-1970, s. 207-219.

Szot Leon, Powstanie i rozwój ruchu hospicyjnego, s. 221-236.

Łukasiuk Tomasz, Nauka o poznaniu Boga w Mowach teologicznych św. Grzegorza z Nazjanzu, s. 237-254.

Rusecki Marian, Współczesne ujęcie przedmiotu teologii fundamentalnej, s. 255-272.

Cząstka Paweł, Sacrum i wartości religijne podstawą ładu społecznego w nauczaniu Jana Pawła II, s. 273-282.

Kraj Tomasz, Instrukcja Dignitas personae: wskazania moralne i kontrowersje wokół nich na przykładzie adopcji prenatalnej, s. 283-294.

Kowalczyk Marta, Cztery mistyczki, dwa imiona i jeden klasztor, s. 295-305.

 

Materiały i sprawozdania

Jezierski Jacek, Początki Filii Kolegium Teologicznego św. Tomasza w Kaliningradzie, s. 309-313.

Rabczyński Paweł, Roczne sprawozdanie z działalności WSD MW „Hosianum” w Olsztynie (2007/2008), s. 315-323.