Vol. 43 (2006):Rozprawy i artykuły

Matysiak Bogdan, Imperium asyryjskie w VII w. przed Chr., s. 7-19.

Nalewaj Aleksandra, „Memra” Targumów i „słowo” Janowe, s. 21-34.

Kaczorowski Robert, Troska św. Pawła o jedność Kościoła na podstawie 1 Kor 3,16-17, s. 35-45.

Bielawny Krzysztof, Domy i miejsca rekolekcyjne w diecezji warmińskiej w latach 1869-1945, s. 47-67.

Korzeniewska Anna, Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, s. 69-89.

Bieniek Bolesław A., Rola ogólności i dyskursywności pojęć oraz indywidualności i intuicyjności wyobrażeń w procesie poznania według Benedykta Bornsteina, s. 91-102.

Kunicki Zdzisław, Emmanuel Mounier – personalizm i pobocza, s. 103-111.

Kunicki Zdzisław, Religia poza wiedzą. Uwagi o koncepcji religii Jacques’a Derridy, s.113-121.

Drożdż Michał, Die Geschichtlichkeit der Zeit, s. 123-135.

Drożdż Michał, Media przestrzenią manifestacji ludzkiej racjonalności, s. 137-146.

Piegsa Joachim, Europa braucht Christus. Weitergabe des Glaubens und der christlich geprägten Kultur, s. 147-156.

Ewertowski Stefan, Modele jedności narodów Europy, s. 157-178.

Waleszczuk Zbigniew, Subsidiarität in der katholischen Kirche: geltung und reichweite des Prinzips, s. 179-186.

Kucza Grzegorz, Eschatologia w teologii wyzwolenia, s. 187-200.

Wiszowaty Edward, Agresja i przemoc jako problem duszpasterski, s. 201-214.

Zellma Anna, Świadomość regionalna katechizowanej młodzieży w świetle badań empirycznych, s. 215-224.

Janiga Waldemar, Funkcje wartości w kształtowaniu osobowości, s. 225-236.

Kułaczkowski Jerzy, Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka, s. 237-244.

Stala Józef, Propozycje kościoła tarnowskiego na rzecz zaangażowania rodziny w dzieło katechizacji przed II wojną światową, s. 245-252.

Celary Ireneusz, Uczestnictwo wiernych świeckich w celebracji eucharystii w świetle instrukcji „Redemptionis sacramentum”, s. 253-260.

Chłosta Jan, Wielki Post i Wielkanoc w zwyczajach Warmiaków, s. 261-270.

 

Materiały i recenzje

Skolimowska Anna, „Confessio fidei” Hozjusza jako postawa katechizacji wiernych w hiszpańskich Niderlandach, s. 271-275.

Błażewicz Paweł, Katalogi biblioteki Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście jako źródło do badań nad księgozbiorami historycznymi na Warmii, s. 277-287.

Rabczyński Paweł, Sprawozdanie z działalności Wyższego seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie za rok akademicki 2004/2005, s. 289-295.

Drewicz Marcin, Uspakajać czy ostrzegać? – recenzja: Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Zakład wydawniczy „Nomoc”, Kraków 2004, s. 297-302.

Kaczorowski Robert, Recenzja: ks. Stanisław Bogdanowicz, Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Trudny początek Kościoła gdańskiego, 1922-1945, Wydawnictwo Oficyna Pomorska, Gdańsk 2001, s. 303-305.