Vol. 4142 (2005): Studia Warmińskie 41-42 (2004-05)Doktor Honoris Causa

Korniak Tadeusz, Ks. abp Józef Kowalczyk, s. 13-15.

Kowalczyk Józef, Działalność dyplomatyczna Stolicy apostolskiej w świecie i w Polsce, s. 17-30.

 

Colloquia mediaevalia

Markowski Mieczysław, Teoretyczne podstawy dialogu filozoficznego i teologicznego na średniowiecznych uniwersytetach, s. 33-40.

Gensler Marek, Czy średniowieczna kwestia jest formą sprzyjająca dialogowi?, s. 41-49.

Grzeszczak Jan, Kościół wobec imperium – Libertas Ecclesiae i jej granice według Joachima z Fiore, s. 51-62.

Kijas Zdzisław J., Piotr Jan Olivi (1248-1298) w polemice z biblijna egzegezą żydowską, s. 63-75.

Krauze-Błachowicz Krystyna, Jan z Głogowa w dialogu z tradycją gramatyki spekulatywnej, s. 77-86.

Michałowska Monika, Spory teologiczne w renesansie karolińskim – dyskusja wokół zagadnienia podwójnej predestynacji, s. 87-96.

Miotk Andrzej, Rajmund Lull jako prekursor metody dialogu w misyjnej działalności Kościoła katolickiego w średniowieczu, s. 97-112.

Podkoński Robert, „Jak Arystoteles z Euklidesem…”. Dowody matematyczne w filozofii oksfordzkiej XIV wieku, s. 113-128.

Stoś Jarosław, Dialog człowieka z własna duszą w ujęciu Jakuba z Paradyża, s. 125-133.

Szyndler Lech, Ibn Roszda teoria intelektu ludzkiego, s. 135-152.

Wieczorek Bartosz, Mistyka i dialog międzyreligijny w filozofii Mikołaja z Kuzy, s. 153-180.

Wojtkowski Julian, Kanoniczne podstawy dialogu Maryi z szatanem w procesie szatana przeciwko rodzajowi ludzkiemu Bartola z Sassoferrato, s. 181-189.

 

Artykuły

Matysiak Bogdan W., Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych, s. 193-204.

Krawczyk Roman, Psalm 51 – dobra nowina o Bożym miłosierdziu, s. 205-214.

Kułaczkowski Jerzyk, Rodzaje grzechów naruszających świętość życia małżeńskiego i rodzinnego w ujęciu kodeksu świętości zawartym w Księdze Kapłańskiej, s. 215-232.

Karczewski Marek, Teologiczna wizja szatana w Apokalipsie 12,3-17, s. 233-246.

Bielawny Krzysztof, Historia indywidualna i uniwersalna Gietrzwałdu (1877-2002), s. 247-267.

Hochleitner Janusz, Jezuici w dominium warmińskim na przełomie XV i XVI wieku, s. 269-280.

Chłosta Jan, Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach katolickich w diecezji warmińskiej (1923-1939), s. 281-294.

Melnyk Marek, Publikacje źródeł do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989, s. 295-305.

Wieczorek Włodzimierz, Natura języka teologicznego w świetle dokumentów Konferencji Lambeth – studium teologicznomoralne, s. 307-326.

Misiaszek Antoni, Powstanie i rozwój historyczny parafii, s. 327-338.

Płoski Tadeusz, Sprawiedliwość, wojna i pokój w nauczaniu Kościoła katolickiego, s. 339-364.

Parzych Katarzyna, Teolog świecki według „Biuletynu Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie”, s. 365-389.

Kobiela Gabriela, Patriotyzm polski – wychowanie patriotyczne, s. 391-399.

Zellma Anna, Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży w szkolnym nauczaniu religii, s. 401-414.

Wojtkowski Julian, Na styku dziejów zbawienia z historią Wielkopolski (Andrzej Wojtkowski 1891-1975), s. 415-430.