„PO ILU PATYKACH ZANIKA ETYKA?” O POLITYCZNYCH I METAFIZYCZNYCH HORYZONTACH EPIGRAMATYKI WACŁAWA KLEJMONTA

Tomasz Żurawlew

Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The present paper aims at an analysis of the axiological paradigm in the satirical output
of Wacław Klejmont, a poet, essayist and literary critic, locally well known in the culture of
the Polish Warmia and Masuria. The author attempts to set a broader context of the epigrams
and specifically focuses on their theological aspects that have not yet been so well exposed in
the Polish aphoristic literature.


Słowa kluczowe:

Wacław Klejmont, epigram, aphorism, axiological paradigm, theological aspect


W. Klejmont, Światło słowa, w: Kraina Hańczy: XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego, red. Z. Fałtynowicz, Turtul 2007, s. 108–109).

Z. Chojnowski, Słowo o Jubilacie, Tygodnik Olecki 2009, nr 47, s. 11.

W. Klejmont, Nad rozbitą amforą, Gołdap 2002, s. 23.

T. Żurawlew, O języku wartości epigramówWacława Klejmonta, Studia Niemcoznawcze 2009, t. 43, s. 457–472.

J. Puzynina, Język wiary w poezji współczesnej, w: Kultura i religia u progu III tysiąclecia, red. W. Świątkiewicz, A. Pethe, Katowice 2001, s. 95.

M. Jasińska-Wojtkowska, Problemy identyfikacji religijności dzieła literackiego, w: Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd et al., Lublin 1983, s. 60–61.

L. Kołakowski, Czas ciekawy, czas niespokojny. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, Kraków 2008, cz. 2, s. 126–127.

W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 507–509.

M. Müller, M. Okoński (red.), Słuchajcie Tischnera, w: Dodatek Specjalny Tygodnika Powszechnego 2010, nr 26, s. 8.

C.G. Jung, Wprowadzenie do psychologiczno-religijnej problematyki alchemii, w: idem, Psychologia a religia, Warszawa 1970, s. 228.

M. Kuziak et al. (red.), Słownik myśli filozoficznej, Bielsko-Biała 2004, s. 110.

Jan Paweł II, Fides et ratio. Encyklika, Kraków 1998, s. 41.

W. Klejmont, Almanachomachia, Suwałki 1988, s. 11.

Jan Paweł II. Księgi myśli i wiary. Wiara, red. B. Manińska et al., Kraków 2008, s. 67.

C. Norwid, Rzecz o wolności słowa, XI, w: idem, Pisma wybrane, t. 2: Poematy, Warszawa 1980, s. 366.
Pobierz


Opublikowane
2012-06-01

Cited By /
Share

Żurawlew, T. (2012). „PO ILU PATYKACH ZANIKA ETYKA?” O POLITYCZNYCH I METAFIZYCZNYCH HORYZONTACH EPIGRAMATYKI WACŁAWA KLEJMONTA. Acta Neophilologica, 1(XIX), 211–222. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1019

Tomasz Żurawlew 
Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie