ŚWIAT WEDŁUG HILDY. TECHNIKA NIEDOPOWIEDZEŃ I SUGESTII W OPOWIADANIU THE OBELISK E. M. FORSTERA

Anna Kwiatkowska

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie



Abstrakt

--------------------




Bachtin M. (1982), Problemy literatury i estetyki, Czytelnik, Warszawa.

Forster E. M. (1989), The Life to Come and Other Stories, Penguin Books, London.

Szymczak M. (red.) (1979), Słownik języka polskiego, t. II L -P , PIW, Warszawa.

Sławiński J. (red.), Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A. (1998), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Uspensky В. (1983), A Poetics o f Composition, University of California Press, California.
Pobierz


Opublikowane
2004-12-01

Cited By /
Share

Kwiatkowska, A. (2004). ŚWIAT WEDŁUG HILDY. TECHNIKA NIEDOPOWIEDZEŃ I SUGESTII W OPOWIADANIU THE OBELISK E. M. FORSTERA. Acta Neophilologica, (VI), 15–27. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1447

Anna Kwiatkowska 
Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie