Impresjonizm w narracji w „Pasji Życia” Irvinga Stone’a

Anna Kwiatkowska

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-------------Bade Patrick: Renoir. Warszawa, Oficyna Panda 1994.

Barnes Rachel (ed.): Artists by Themselves: Cezanne. London, Bracken Books 1992.

Barnes Rachel (ed.): Artists by Themselves: Degas. London, Bracken Books 1992.

Barnes Rachel (ed.): Artists by Themselves: Gauguin. London, Bracken Books 1992.

Barnes Rachel (ed.), Artists by Themselves: Monet. London, Bracken Bookson 1992.

Białostocki Jan: Sztuka i myśl humanistyczna. Warszawa, PIW 1966.

Bonafoux Pascal: Van Gogh. The Passionate Eye. London, Thames & Hudson 1992.

Dużyk Józef: Pasje Irvinga Stone’a. Kultura (1989)37.

Eco Umberto: Pejzaż semantyczny. Warszawa, PIW 1972.

Goetz Philip W., ed.-in-Chief: The New Encyclopaedia Britannica, 15th edition, (vols.: 3, 7, 11, 23, 24, 25, 27 ). Chicago, Encyclopaedia Britannica, Inc.1986.

Gondorowicz Jan: Pasje czyli ględzenie. Nowe Książki (1979)12.

Grabska Elżbieta, Morawska Halina: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa. Warszawa, PWN 1969.

Hammacher Rendilde & A.M.: Van Gogh. London, Thames & Hudson 1990.

Karpiński Wojciech: Fajka van Gogha. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.

Kępiński Zdzisław: Impresjonism. W arszawa, W ydawnictw a Artystyczne i Filmowe 1986.

Lessing: Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji. W: Dzieła wybrane, vol. III. Warszawa, PIW 1959.

Nicholas Anna (comp.): The Impressionists. A Selection of Poems and Quotations. London, Grange Books 1994.

Panowsky Edwin: Studia z historii sztuki. Warszawa, PIW 1971.

Rewald John: Historia impresjonismu. Warszawa, PIW 1985.

Stone Irving: Lust for Life. London, A Mandarin Paperback 1994.

The Complete Letters of van Gogh. London, Thames & Hudson 1958.

Vinson James & Kirkpatric, D.L. ed., Contemporary Novelists. New York, St. Martin's Press 1982.

Walther Ingo F./Metzger Rainer: Van Gogh. The Complete Paintings, vol. I, II. Benedikt Taschen Verlag 1993.
Pobierz


Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Kwiatkowska, A. (2001). Impresjonizm w narracji w „Pasji Życia” Irvinga Stone’a. Acta Neophilologica, (III), 197–208. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1578

Anna Kwiatkowska 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie