"Heart of Darkness” and "Apocalypse Now” - some thoughts about adaptation

Ewa Kujawska

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-------------------
Zarębski K.J.: Czas Apokalipsy, Gazeta Telewizyjna (2001) 22: 11.

Helman A.: O dziele filmowym. Materiał-technika-budowa. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1981.

Lewicki B.: Wprowadzenie do wiedzy o filmie: Wrocław, Ossolineum 1964.

Hopfmger M.: Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji. Wrocław, Ossolineum 1974.

Conrad J: Heart of Darkness. Harmondsworth, Pengiun Books Ldt. 1983.

Helman A.: Adaptacje filmowe dziel literackich jako świadectwa lektury tekstu. Kino (1985).

Hendrykowski M.: Powinowactwa z wyboru. Kino (1979) 7.

Mazierska E.: Joseph Conrad i kino. Twórczość (1991) 11-12.

Coppola F.F.: The Interview. Film na Świecie (1980) 2/3: 6-21.

Watson: Willard as Narrator (A Critique and an Immodest Proposal). Conradiana (1981)1: 35-40.

Conrad J.: Heart of Darkness. Harmondsworth, Pengiun Books Ldt. 1983.

Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Kujawska, E. (2001). "Heart of Darkness” and "Apocalypse Now” - some thoughts about adaptation. Acta Neophilologica, (III), 187–196. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1577

Ewa Kujawska 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie