Symbolism and Imagery in “Heart of Darkness ” and “Apocalypse Now"

Ewa Kujawska

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

------------
Conrad J. (1983), Heart of Darkness, Penquin Books.

Conrad J. (1988), Heart of Darkness. Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism edited by R. Kimborough, New York: W.W. Norton & Company.

Eco U. (1996), Nieobecna struktura, Warszawa, Wydawnictwo KR.

Eco U. (1999), Czytanie świata, Kraków, Wydawnictwo Znak.

Helman A. (1981), O dziele filmowym. Materiał - technika - budowa, Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Hopfmger M. (1974), Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Huss R., Silverstein N. (1968), The Film Experience. Elements of Motion Picture Art, New York Harper & Row.

Lewicki В. W. (1964), Wprowadzenie do wiedzy o filmie, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.

Bąkowski A. (1985), Wybrać między koszmarami. Cztery interpretacje „Jądra ciemności”, „Nurt”, Number 12, pp. 27-29.

Bluestone G. (1975), Granice powieści i granice filmu, „Pamiętnik Literacki” LXVI, vol. 2, pp. 231-257.

Cleary T. R. , Sherwood T. G. (1984), Women in Conrad’s Ironical Epic: Virgil, Dante and “Heart of Darkness”, „Conradiana”, Number 3, pp. 183-194.

Coppola F. F. (1980), The Interview, „Film na Świecie”, Number 2/3, pp. 6-21.

Domański M. (1977), Wyznanie adaptatora, „Dialog”, Number 8, pp. 147-148.

Eichenbaum В. (1973), Szkice o prozie i poezji, „Literatura i Kino”, pp. 402-412.

Gaworska E. (1983), Apokalipsa teraz, „Więź”, Number 6, pp. 155-159.

Hawkins H. (1981), Conrad and Congolese Exploitation, „Conradiana”, Number 2, pp. 94-100.

Hawkins H. (1982), The Issue of Racism in “Heart of Darkness", „Conradiana”, Number 3, pp. 163-171.

Helman A. (1985), Adaptacje filmowe dziel literackich jako świadectwa lektury tekstu, „Kino”, Number 4; pp. 17-21.

Hendrykowski M. (1979), Powinowactwa z wyboru, „Kino”, Number 7, pp. 25-28.

Jordan I. (1980), Czas Apokalipsy w dzienniku Eleanor Coppoli, „Film na Świecie”, Number 2/3, pp. 45-50.

Komar M. (1977), Jądro ciemności, „Miesięcznik Literacki”, Number 5, pp. 65-76.

Kowalska A. (1972), Jądro ciemności — „Noc piekielna” Kurtza, „Miesięcznik Literacki”, Number 10, pp. 36-49.

Kurowicki J. (1980), Literackość filmu i filmowość literatury, „Poezja”, Number 10, pp. 4-8.

Laffay A. (1975), Opowiadanie, świat i kino, „Pamiętnik Literacki” LXVI, vol. 2, pp. 175-209.

Le Pavel J. P. (1980), Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli, „Film na Świecie”, Number 2/3, pp. 35-44.

Marcjan M. (1973), O tzw. „filmowości” dzieła literackiego, „Litteraria V”, pp. 7-29.

Mazierska E. (1991), Joseph Conrad i kino, „Twórczość”, Number 11-12, pp. 175-178.

Mroczkowski P. (1957), (pub. 1959), „Heart of Darkness” Revisited. An Analysis After Half a Century, „Roczniki Humanistyczne”, vol. 6, pp. 53-93.

Parowski M. (1978), Pojedynek pisarza z kinem, „Razem”, Number 35, pp. 32-33.

Pinsker S. (1981), “Heart of Darkness” through Contemporary Eyes, or What’s Wrong with “Apocalypse Now”, „Conradiana”, Number 1, pp.55-58.

Przylipiak M. (1981), „Apokalipsa” przed progiem wielkości, „Kino”, Number 3, pp.32- 37.

Singh F. В. (1978), The Colonialistic Bias of “Heart of Darkness”, „Conradiana”, Number 1, pp. 41-54.

Skvorecky J. (1983), Dlaczego Arlekin, „Zeszyty Literackie”, Number 3, pp. 103-109.

Skwara J. (1974), Conrad i film, „Ekran”, Number 37, pp. 1-5.

Skwara J. (1975), Związki filmu z literaturą albo spór o metodę o użytkowanie wiedzy, „Przegląd Humanistyczny”, Number 9, pp. 49-60.

Trebisz M. (1991), For Good or Evil Mine Is the Speech that Cannot Be Silenced - the Inconclusive Experience of Conrad’s “Heart of Darkness”, “Anglica Wratislaviensia”, vol. 19, pp. 5-11.

Verleun J. (1981), Marlow and the Harlequin, „Conradiana”, Number 3, pp. 195-220.

Viviani Ch. (1980), Czas Apokalipsy - opera ciemności, „Film na Świecie”, Number 2/3, pp. 22-34.

Yonder E. К. (1980), The Demon Harlequin in Conrad’s Hell, „Conradiana”, Number 2, pp. 88-92.

Opublikowane
2000-12-01

Cited By /
Share

Kujawska, E. (2000). Symbolism and Imagery in “Heart of Darkness ” and “Apocalypse Now". Acta Neophilologica, 1(II), 133–153. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1610

Ewa Kujawska 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie