Structuring Uncertainty: An Attempt at Reading G. H. Wells’ ’’The Apple”

Halszka Leleń

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-------------------The Complete Short Stories of H. G. Wells. Ed. John Hammond. London, Phoenix Giant 1999.

Markiewicz H., Autor i narrator, in: Wymiary dzieła literackiego, Selected Works, vol. 4, Kraków, Universitas 1996.

Głowiński M., Cztery typy fikcji narracyjnej. In: Dzieło wobec odbiorcy: Szkice z komunikacji literackiej. Selected Works, vol. 3, Kraków, Universitas 1998, p. 207-218.

Zgorzelski A., Conradowskie dystanse. In: O nowelach Conrada. Gdańsk, Wydawnictwo Morskie 1984.

Uspiensky B., A Poetics of Composition, trans. Valentina Zavarin and Susan Wittig. Berkley, University of California Press 1983.

Culler J., Konwencja i oswojenie. Znak, styl, konwencja. Compiled by Michał Głowiński. Warszawa, Czytelnik 1977.

Caillois R., Odpowiedzialność i styl, transl. J. Lisowski. Warszawa, PIW 1967.

Filip G., Przemiana czasu i przestrzeni jako motyw polskiej noweli fantastycznej początku XX wieku. In: Male formy narracyjne. Ed. by E. Łoch. Lublin, UMCS.

Markiewicz H., Miejsca niedookreślenia w dziele literackim. In: Dzieło wobec odbiorcy. Selected Works, vol. 4. Kraków, Universitas 1996.

Zgorzelski A., ’’Pojedynek” jako nowela humorystyczna. In: O nowelach Conrada. Gdańsk, Wydawnictwo Morskie 1984, p. 29-37.

A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Ed. David Crystal. Oxford, Blackwell Publishers 1997.

Jakobson R., Closing Statement: Linguistics and Poetics. In: Style in Language. Ed. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass, MIT Press 1960.

Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Leleń, H. (2001). Structuring Uncertainty: An Attempt at Reading G. H. Wells’ ’’The Apple”. Acta Neophilologica, (III), 209–220. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1579

Halszka Leleń 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie