Strategie aktu przeproszenia w nauce języku portugalskiego jako obcego

Justyna Wiśniewska

Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej
http://orcid.org/0000-0002-1938-9672


Abstrakt

We begin our considerations with claiming that in the process of teaching a foreign language, the primary aim is to develop the pragmatic and communicative competence which means, among others, the ability to construct utterances that are correct and adequate for a particular communicative situation. The subject of this article is to present formal strategies concerning the act of apology, employed by Polish students in the process of learning Portuguese as a foreign language. Since the act of apology can be considered as one of the most essential acts of speech in communication, it is, therefore, important to verify which type of the act of apology is employed by students who are not native users of the Portuguese language.


Słowa kluczowe:

acts of speech, act of apology, pragmatics, foreign language


Austin, John. 1962. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press.

Blum-Kulka Shoshana et. al. 1989. Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Norwood, New Jersey: Ablex.

Brown Penelope. Levinson Stephen. 1987. Politeness. Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Carreira Maria Helena Araújo. 1995. Pedido de desculpa e delicadeza: para o estudo dos seus processos linguísticos em português. W: Actas do X Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. Org. Associação Portuguesa de Linguística. Lisboa: APL: 105-116.

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. https://dicionario.priberam.org/la [Dostęp 20 IV 2020].

Europejski System Opisu Kształcenia Jezykowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/ESOKJ_Europejski-System Opisu.pdf [Dostęp 6 V 2020]

Kerbrat-Orecchioni Catherine. 1998. Les interactions verbales: variations culturelles et échanges rituels. Paris: Armand Colin.

Leech Geoffrey Neil. 1983. Principles of pragmatics. London: Longman.

Lipczuk Ryszard. 1999. O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy). „Lingua ac Communitas” nr 9: 169-176.

Marcjanik Małgorzata. 2000. Polska grzeczność językowa. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego.

Mateus Maria Helena et al. 1989. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho.

Searle John R. 1979. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge University Press.

Wierzbicka Anna. 1983. Genry mowy. W: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. Dobrzyńska T, Janus E. Wrocław: 125-137.
Pobierz


Opublikowane
2021-06-01

Cited By /
Share

Wiśniewska, J. (2021). Strategie aktu przeproszenia w nauce języku portugalskiego jako obcego. Acta Neophilologica, 1(XXIII), 49–60. https://doi.org/10.31648/an.5559

Justyna Wiśniewska 
Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej
http://orcid.org/0000-0002-1938-9672