REGIONALNE CECHY FONETYCZNE W MIĘDZYWOJENNEJ KULTURALNEJ POLSZCZYŹNIE WILEŃSKIEJ (WOKALIZM)

Joanna Joachimiak-Prażanowska

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyAbstrakt

This paper presents the phonetic peculiarities of vocalism functioning in the cultural Vilnius
Polish language during the interwar period. The research reveals the most common phenomena
as well as the most characteristic ones for the northern borderlands pronunciation. Characteristic
linguistic facts were excerpted from “Kurier Wileński” published in 1924–1939. In the studied
newspaper there were 6 effects reflecting the occurrence of regional dialect (vocalism). The majority
of phonetic peculiarities were characterized by a high textual frequency. The most often recorded
were the following ones: quaint o as an equivalent of common ó, the extension of o to a and e to a,
as well as hypercorrect inverted alternations.


Słowa kluczowe:

phonetic features, vocalism, cultural Vilnius Polish language, interwar period


Bajerowa I., 1993, Język ogólnopolski XX wieku // Encyklopedia kultury polskiej. Współczesny język
polski, red. Bartmiński J., t. 2, Wrocław.

Wiśniewski M., 1998, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń.

Turska H., 1964, Wpływ substratu litewskiego na fleksję gwary polskiej. Streszczenie referatu
wygłoszonego na posiedzeniu naukowym Komitetu językoznawstwa 20 II 1964 w Warszawie,
Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, Warszawa VII, z. 3.
Pobierz


Opublikowane
2014-12-01

Cited By /
Share

Joachimiak-Prażanowska, J. (2014). REGIONALNE CECHY FONETYCZNE W MIĘDZYWOJENNEJ KULTURALNEJ POLSZCZYŹNIE WILEŃSKIEJ (WOKALIZM). Acta Neophilologica, 2(XVI), 61–73. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/776

Joanna Joachimiak-Prażanowska 
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy