W czasopiśmie „Acta Polono-Ruthenica” prezentowane są wyniki badań naukowych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa oraz aktualne problemy badawcze. Czasopismo stanowi platformę wymiany doświadczeń i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Zasadniczy przedmiot refleksji naukowej stanowią polskie i wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.  (więcej)


         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
 • ISSN: 2450-0844 (Online)
 •  
 • ISSN: 1427-549X (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


MNISW
20

Index Copernicus
77,66


 • BazHUM
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • POL-INDEX
 • INDEX COPERNICUS
 • CEON Biblioteka Nauki
 • WorldCat