Stanisław Swianiewicz wobec mniejszości narodowych i wielokulturowości Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

Benon Gaziński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Maria Swianiewicz-Nagięć

Olsztyn


Abstrakt

In his article, authors deals with Stanisław Swianiewicz heritage. They point-out that it cannot be reduced to the famous episode of the Katyń massacre while he avoided death being sent to
the Gwiezdowo station in the neighbourhood of the mass graves – the only one such a case. While settled in Vilnius, after the Bolshevik’s revolution, he became a Professor of the Stefan Batory University, dealing with the Soviet studies, history of ideas and economic thought. In the article – very little known – journalistic essays are overviewed as published by Swianiewicz in pre-war Vilnius press and dealing with the issue of the national and religious minorities of the Polish Eastern Borderlands.


Słowa kluczowe:

Stanisław Swianiewicz, Polish-Byelorussian relations


Gaziński Benon. 2010. Znaczenie pracy przymusowej w rozwoju gospodarczym ZSRR wg Stanisława Swianiewicza. W: Stanisław Swianiewicz (1899–1997) ekonomista, sowietolog, historyk. Red. Gaziński B. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 67–82.
Gaziński Benon. 2011. „Lenin jako ekonomista” w ujęciu Stanisława Swianiewicza. W: Stanisław Swianiewicz – ekonomista, sowietolog, historyk idei. Red. Gaziński B. Wyd. uzup. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 47–55.
Mackiewicz Stanisław. 1922. Wolna trybuna. „Gazeta Krajowa” 19 lipca.
Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939. 2003. Red. Kornat M. Kraków: Wydawnictwo „Arcana”: 387–513.
Swianiewicz Maria Jolanta, Swianiewicz Eugeniusz. 2016.
„Ja bez Ciebie do Polski nie pojadę”. Korespondencja rodzeństwa Swianiewiczów z lat 1945–1946 (Wilno–Workuta, Workuta–Wilno). Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. Swianiewicz Paweł. 2011.
„Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich” Stanisława Swianiewicza czytana po 70 latach. W: Stanisław Swianiewicz ekonomista, sowietolog, historyk idei. Red. Gaziński B. Wyd. uzup. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 61–64.
Swianiewicz Stanisław. 1922a. Ideologia młodzieży. „Gazeta Krajowa” 12 lipca.
Swianiewicz Stanisław. 1922b. My i Oni. „Alma Mater Vilnensis”. Jednodniówka „Dnia Akademika”. Swianiewicz Stanisław. 1922c.
O nacjonalizmie młodzieży. „Kurier Wileński” 13 czerwca. Swianiewicz Stanisław. 1922d.
W imię interesu państwowego. „Słowo” 21 listopada. Swianiewicz Stanisław. 1923.
O maturzystów białoruskich. „Słowo” 1 sierpnia. Swianiewicz Stanisław. 1926a. Litwa i Wilno. „Kurier Wileński” 5 czerwca.
Swianiewicz Stanisław. 1926b. Polityka a geografia. „Kurier Wileński” 18 lipca.
Swianiewicz Stanisław. 1930. Lenin jako ekonomista. Wilno [opubl. w powojennej Polsce [w:] Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939... 2003].
Swianiewicz Stanisław. 1965. Forced Labour and Economic Development. An Enquiry into the Experience of Soviet Industrialisation. London–New York–Toronto: Oxford University Press.
Swianiewicz Stanisław. 1976. W cieniu Katynia. Paryż: Instytut Literacki.
Swianiewicz Stanisław. 1981. USB w perspektywie historycznej. „Zeszyty Historyczne” nr 55.
Swianiewicz Stanisław. 1982. The University of Wilno in Historical Perspective. „The Polish Review” nr 27.
Swianiewicz Stanisław. 1996. Dzieciństwo i młodość. Warszawa: Wydawnictwo Jan Jacek Swianiewicz: 23–26.
Swianiewicz-Nagięć Maria. 2011a. Bibliografia prac naukowych i publicystycznych Stanisława Swianiewicza. W: Stanisław Swianiewicz ekonomista, sowietolog, historyk idei. Red. Gaziński B. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 189–195.
Swianiewicz-Nagięć Maria. 2011b. Stanisław Swianiewicz (1899–1997). W: Stanisław Swianiewicz ekonomista, sowietolog, historyk idei. Red. Gaziński B. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 13–21.
Pobierz


Opublikowane
2017-12-31

Cited By /
Share

Gaziński, B., & Swianiewicz-Nagięć, M. (2017). Stanisław Swianiewicz wobec mniejszości narodowych i wielokulturowości Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Acta Polono-Ruthenica, 4(XXII), 7–20. https://doi.org/10.31648/apr.1234

Benon Gaziński 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Maria Swianiewicz-Nagięć 
Olsztyn