Rosja i Rosjanie w Pamiętnikach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - próba rekonstrukcji stereotypu narodowego

Marcin Cybulski

LublinAbstrakt

The text is devoted to a problem of Russia and Russians in Zygmunt Szczęsny Feliński’s literary creativity. In wide public consciousness this writer and the Warsaw archbishop of the period of January revolt functions first of all as the author of two-volume Diaries: the monumental work representing a multi-color social panorama of the XIX century. Appearance of Russia and Russians most expressly oozes exactly in the Diaries of this author mentioned above. The article is concentrated foremost on a chart, which engulfs national onoma- stics, personal and characterologic qualities of Russians and an image of the Russian Empire as the states by turns.


Słowa kluczowe:

Zygmunt Szczęsny Feliński, memoires, stereotype of Russia and Russians


Borkowicz J., Ambiwalencja sąsiedztwa, [w:] A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal (red.), Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, Warszawa 2002, s. 72-73.
Cybulski M., Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918), Warszawa 2009.
Dobraczyński J., A to jest zwycięzca. Opowieść o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim arcybiskupie warszawskim, Warszawa 2002, s. 216-217.
Feliński Z., Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, cz. 1: 1822-1851, Kraków 1897.
Feliński, Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, cz. 2: 1851-1883, Kraków 1897.
Kępiński A., Geneza i funkcjonowanie negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina, [w:] T. Walas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995, s. 155.
Niewiara A., Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, Katowice 2000, s. 130-147.
Tazbir J., W pogoni za Europą, Warszawa 1998.
Wyczawski H., Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822-1895, Warszawa 1975.
Pobierz


Opublikowane
2013-12-01

Cited By /
Share

Cybulski, M. (2013). Rosja i Rosjanie w Pamiętnikach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - próba rekonstrukcji stereotypu narodowego. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 21–34. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1594

Marcin Cybulski 
Lublin