Konceptualizacja straty w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej Без тебя

Ewa Nikadem-Malinowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Inna Lisnianskaya’s cycle Без тебя consists of fourteen poems. It was written within four days - between 24 and 27 May 2003. Each poem presents the emotions felt by the lyrical subject who experiences a painful loss of a loved one. Lisnianskaya’s loss is conceptualised in a holistic manner - each poem constitutes an independent conceptualisation of loss, however, their hierarchy creates the superordinate concept the whole cycle is devoted to.


Słowa kluczowe:

Inna Lisnianskaya, poetry, cycle of poems Без тебя, conceptualisation of loss, concept


Evans V., Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Universitas, Kraków 2009, s. 54-55.
Lisnianska I., Без тебя, „Новый мир”, 2003, № 10, s. 7-11.
Opaliński Ł., Poeta nowy, [w:] P. Chmielowski, Dzieje krytyki literackiej w Polsce, Warszawa 1902, s. 49-51.
Кубрякова E. , Демьянков В. и др., Краткий словарь когнитивных терминов, Москва 1996.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-11

Cited By /
Share

Nikadem-Malinowska, E. (2018). Konceptualizacja straty w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej Без тебя. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 79–89. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1619

Ewa Nikadem-Malinowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie