Proces twórczy Marii Arbatowej jako przykład terapii zespołu stresu pourazowego

Magdalena Sieklucka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Among Psychoanalytics, psychiatrists and other clinical researchers, who investigate the influence of trauma on humans well-being and life quality, there is often conclusion that one of the result of traumatic event is re-experiencing it once again through recurrent and intrusive recollec- tions of the event. Such a statement suggests that there may be a connection between traumatic event, which occurred in writer’s life and his or her writings, where he or she recalls and analyses difficult and painful experiences. The article is an aim to proof the thesis, that creative process may be a one of the example of therapy Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). The detailed analyze of Maria Arbatova wri- tings is an example, which exemplifies present issues.


Słowa kluczowe:

trauma, post-traumatic stress disorder


Arbatowa M., Na imię mi kobieta, Warszawa 2005.
Dudek B., Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańsk 2003.
Dybel P., Hanna Segal - psychoanaliza rozumu i namiętności, [w:] H. Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, Kraków 2003, s. XVI.
Freud Z., Poza zasadą przyjemności, wyd. 6, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2005.
Herman J.L., Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2004.
Janion M., Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1982.
Lis-Turlejska M., Traumatyczny stres: koncepcje i badania, Warszawa 1998.
Perry B., Wspomnienia lęku. W jaki sposób mózg przechowuje i przywołuje stany fizjologiczne, uczucia, zachowania i myśli związane z traumą, [online] <www.koniecmilczenia.pl/art/ 57bpw.html>, (14.09.2011).
Segal H., Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, Kraków 2003.
Taylor D., Psychodynamiczna diagnoza stanów potraumatycznych, [w:] C. Garland (red.), Czym jest trauma? Podejście psychoanalityczne, Warszawa 2009, s. 60.
Арбатова M., Кино, вино и домино, Москва 2009.
Арбатова M., Мобильные связи, Москва 2009.
Арбатова M., Последнее письмо к A., [в:] eadem, Меня зовут женщина, Москва 2008, s. 46.
Арбатова M., Семилетка поиска, Москва 2010.
Брязгунов И.П. , Михайлов А.Н. , Столярова Е.В. , Посттравматическое стрессовое расстройство у детей и подростков, Москва 2008, s. 44.
Выготский Л.С., Психология творчества. Издание третье, Москва 1986.
Тарабрина H.B., Практикум по психологии посттравматического стресса, Санкт- Петербург 2001.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-11

Cited By /
Share

Sieklucka, M. (2018). Proces twórczy Marii Arbatowej jako przykład terapii zespołu stresu pourazowego. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 99–110. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1629

Magdalena Sieklucka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie