Maksimowowska koncepcja miłości (na podstawie wybranych prozatorskich utworów Władimira Maksimowa)

Izabella Siemianowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Vladimir Maximov, one of the most outstanding representatives of the “third wave” of Russian emigration, the long-standing editor-in-chief of the famous “Continent” created a system of values pertaining to the Christian concept of universalities in his prose pieces. Love features in the very centre of those universalities. It also occupies a key place in Maximov«s system of values. Undoubtedly, it has a Christian dimension.


Słowa kluczowe:

Vladimir Maximov, the “third wave” of Russian emigration, concept of love, Vladimir Maximov’s prose, Christian values


Bierdiajew M., Nowe Średniowiecze, Komorów 1997.
Kiejzik L., Włodzimierz Sołowjow, Zielona Góra 1997.
Krąpiec M.A., Dzieła. Ja - człowiek, Lublin 1998.
Krzemień W., Filozofia w cieniu prawosławia, Warszawa 1979.
Pieper J., O miłości, Warszawa 1993.
Sołowjow W., Sens miłości, Kęty 2002.
Максимов B., Заглянуть в бездну, Москва 1993.
Максимов B., Карантин, Москва 1991.
Максимов B., Прощание из ниоткуда, Москва 1991.
Морель Ж.-П., Страждущая русская земля и русская душа в творчестве Владимира Максимова, [w:] В литературном зеркале, Paryż-Nowy Jork 1986, s. 94.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-11

Cited By /
Share

Siemianowska, I. (2018). Maksimowowska koncepcja miłości (na podstawie wybranych prozatorskich utworów Władimira Maksimowa). Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 111–122. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1638

Izabella Siemianowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie