Iwona Anna NDiaye, O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze, W ydawnictwo „Portret”, O lsztyn 2012, ss. 244.

Grzegorz Ojcewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-


Słowa kluczowe:

-


Pobierz


Opublikowane
2018-10-13

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2018). Iwona Anna NDiaye, O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze, W ydawnictwo „Portret”, O lsztyn 2012, ss. 244. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 225–229. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1679

Grzegorz Ojcewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie