Виктор Александрович Хорев, Восприятие России и русской литературы польскими писателями (Очерки), „И ндрик”, М осква 2012, сс. 238.

Irena Rudziewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-


Słowa kluczowe:

-Opublikowane
2018-10-13

Cited By /
Share

Rudziewicz, I. (2018). Виктор Александрович Хорев, Восприятие России и русской литературы польскими писателями (Очерки), „И ндрик”, М осква 2012, сс. 238. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 230–234. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1680

Irena Rudziewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie