Ewa Sadzińska, Motta w twórczości romantyków rosyjskich. Ich rola w dialogu idei i poetyk, Łódź 2011, ss. 201.

Izabella Siemianowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-
Pobierz


Opublikowane
2018-10-13

Cited By /
Share

Siemianowska, I. (2018). Ewa Sadzińska, Motta w twórczości romantyków rosyjskich. Ich rola w dialogu idei i poetyk, Łódź 2011, ss. 201. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 237–240. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1682

Izabella Siemianowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie