Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu Rosja–Polska. Nowe spojrzenie

Marta Brzezińska

Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

The aim of the article is to present images of Russia made by young Polish documentary filmmakers during the workshop project Russia–Poland. New gaze, which appears as the voice in the discussion about the mutual perception of Poles and Russians. Representations of Russia presented by Polish directors seems to me interesting in the context of film history and literary tradition, fragments of observed reality and its cinematic interpretation. As the result, we receive the record of relationship with the neighbor which involves a lot of contexts and is negotiated in tension between stereotype and the attempt of breaking it.


Słowa kluczowe:

Russia, documentary film, images, stereotype, Polish filmmakers


Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
Dobieszewski J., Drugie dna stereotypów, [w:] Polacy–Rosjanie: wzajemne relacje. Materiały z debaty 18 października 2006, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2007, s. 13.
Kapuściński R., Imperium, Czytelnik, Warszawa 1993.
Przylipiak M., Recenzja projektu filmowego Rosja–Polska. Nowe spojrzenie, [w:] Polacy–Rosjanie: wzajemne relacje. Materiały z debaty 18 października 2006, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2007, s. 167.
Skorupska A., Polska opinia publiczna o Rosji i Rosjanach, [w:] Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, pod red. A. de Lazari, T. Rongińskiej, Łódź 2006, s. 49.
<http://www.newgaze.info> (dostęp: 14.07.2013).
<www.newgaze.info/news.62> (dostęp: 25.07.2013).
<http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4221410> (dostęp: 15.07.2013).
Pobierz


Opublikowane
2015-12-30

Cited By /
Share

Brzezińska, M. (2015). Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu Rosja–Polska. Nowe spojrzenie. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 17–23. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1709

Marta Brzezińska 
Uniwersytet Warszawski