Interpretacje sceniczne rosyjskiej dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku na scenach polskich (Tango Oberiu 1928. Rewia pure nonsense z ponurym zakończeniem)

Jadwiga Gracla

Uniwersytet ŚląskiAbstrakt

The paper is the attempt to compare the text of Daniil Kharms Yelisaveta Bam and her free theatrical production made in Rozrywka Theatre by Łukasz Czaja. The author considers similarities of the text and scenography, reflecting not only Charms’ assumptions but also producer’s stage concepts of The Great Reform of the Theater. The author also points out differences making a show out of Charms’ performance, closer to modern viewer, however, leveling the signs and atmosphere of the times when Charms’ drama was created


Słowa kluczowe:

theatrical production, The Great Reform of the Theater, performance, scenography


Bablet D., Ekspresjonizm na scenie, [w:] Ekspresjonizm w teatrze europejskim, przeł. A. Choińska, K. Choiński, E. Radziwiłłowa, Warszawa 1983, s. 127.
Braun K., Wielka Reforma Teatru. Ludzie – idee – zdarzenia, Wrocław–Warszawa–Kraków 1986.
CraigE.G., Über der Kunst des Theatres, Berlin 1969.
Edschmid K., Über den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung, Berlin 1919.
Jessner L., Schody sceną, [w:] Ekspresjonizm w teatrze niemieckim, pod red. W. Dudzik, M. Leyko, Gdańsk 2009, s. 167.
Kyzioł A., Łacińska msza romantyków, [online] <www.polityka.pl/ kultura/aktualnoscikulturalne/1535503,1,klasyka-w-polskim-teatrze-wraca-do-lask.read> (dostęp: 20.06.2013).
Słownik wyrazów obcych, pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Warszawa 2001.
Stayan J.L., Dramat współczesny w teorii i scenicznej praktyce, przeł. M. Sugiera, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995.
[online] <http://kultura.poznan.pl/mim/ kultura/news.html?co=print&id=59104&instance=1200&lang=&parent=&category=9&> (dostęp: 20.06.2013).
[online] <www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1657&pnr=70> (dostęp: 20.06.2013).
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Gracla, J. (2018). Interpretacje sceniczne rosyjskiej dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku na scenach polskich (Tango Oberiu 1928. Rewia pure nonsense z ponurym zakończeniem). Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 25–31. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1710

Jadwiga Gracla 
Uniwersytet Śląski