Вобраз маці ў творчасці Янкі Брыля

Anna Alsztyniuk

Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

In the literary works of prominent Belarusian writer Yanka Bryl the on going theme is the subject of his mother. Through his own introspection and the collection of his life experiences, the writer talks about the character of his mother, her relationships with men, about death, and reaching the deeper meaning of life. The article examines the writer’s works in the book Птушкі і гнёзды, novel У сям’і, stories Разбуди меня завтра рано..., Сцежка-дарожка, Ты жывеш, За светлую памяць and also lyrical miniatures. Particular attention is paid to the development of the way Yanka Bryl shows and describes the individuality and persona of his Belarusian mother.


Słowa kluczowe:

subject of mother, relation mother – sohn, autobiographical approach, lyric prose


Брыль Я., Ад сяўбы да жнівa. Апавяданні, Мінск 1987.
Брыль Я., Блакітны зніч. Лірычнае, Мінск 2004.
Брыль Я., Вячэрняе. Лірычныя запісы і мініяцюры, Мінск 1994.
Брыль Я., Дзе скарб ваш. Лірычная проза, Мінск 1997.
Брыль Я., Збор твораў у двух тамах, Мінск 1960, т. 1.
Брыль Я., Збор твораў у чатырох тамах, Мінск 1968, т. 3-4.
Брыль Я., Парастак. Запісы і эсэ, Мінск 2006.
Брыль Я., Пішу як жыву. Аповесць, апавяданні, мініяцюры, эсэ, Мінск 1994.
Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, 1941–1965, Мінск 2001, т. 3.
Калеснік У., Зорны спеў. Літаратурныя партрэты, нарысы, эцюды, Мінск 1975.
Канэ Ю., Плынь. Літаратурная крытыка, Мінск 1983.
Кудравец А., І сонечнае сьвятло, і радасьць. Успамін пра Янку Брыля, „Дзеяслоў”, № 29, [online:] <www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/kud29?OpenDocument>.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Alsztyniuk, A. (2018). Вобраз маці ў творчасці Янкі Брыля. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 7–16. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1714

Anna Alsztyniuk 
Uniwersytet w Białymstoku