Obraz współczesnej Polski w refleksji literackiej Wiktora Jerofiejewa

Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAbstrakt

For Russian writer Victor Erofeyev Poland has always played a great role, which is visible in his private life as well as his works. The picture of Poland can be found in his novels, essay writing and interviews, which this Russian postmodern writer often willingly gives to Polish newspapers. The writer has lately overestimated his positive attitude towards our country. It has been especially visible after joining NATO and the European Union by Poland or after Smolensk catastrophe.


Słowa kluczowe:

Victor Erofeyev, the picture of Poland, postmodern, European Union, Smolensk catastrophe


Dąbrowski T., Recenzja książki: Wiktor Jerofiejew, Świat diabła. Don Juan podróży, „Polityka”, [online] <www.polityka.pl/kultura/ksiazki/298910,1,recenzja-ksiazki-wiktor-jerofiejew-swiat-diabla.read> (dostęp: 26.06.2013).
Jerofiejew W., Dobry Stalin, tłum. A. L. Piotrowska, Czytelnik, Warszawa 2005.
Jerofiejew W., Katyń to więcej niż Katyń, tłum. M. Wojciechowski, „Gazeta Wyborcza”, 17-18.04.2010, nr 90 (6307), s. 25.
Jerofiejew W., Północna Golgota, [w:] idem, Rosyjska apokalipsa, tłum. A. de Lazari, Czytelnik, Warszawa 2008, s. 103.
Jerofiejew W., Trzy Polski, [w:] idem, Świat diabła. Geografia sensu życia, tłum. M. B. Jagiełło, Czytelnik, Warszawa 2009.
Karyś R., Szyderstwo jako terapia, „Przegląd” 16.02.2009, nr 7, [online] <www.przeglad-tygodnik.pl/pl/ artykul/szyderstwo-jako-terapia> (dostęp: 26.06.2013).
Ojcobójca. Rozmowa z Wiktorem Jerofiejewem. Rozmawiała A. Żebrowska, „Duży Format”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 17.10.2005, nr 242, s. 6, [online] <www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/ 1,0,4489907,20051017RP-DGW_D,OJCOBOJCA,.html> (dostęp: 16.03.2012).
Polska przestała interesować Rosjan. Wywiad z Wiktorem Jerofiejewem. Rozmawiał K. Pilawski, „Przegląd” 2012, nr 23, [online] <www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/polska-przestala-interesowac-rosjan-rozmowawiktorem-jerofiejewem> (dostęp: 26.06.2013).
Szahaj A., Ponowoczesność – czas karnawału. Postmodernizm – filozofia błazna, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.
Szymczak G., Wiktor Jerofiejew „Encyklopedia duszy rosyjskiej”, „Pobocza”, styczeń 2004, nr 1 (15), [online] <www.kwartalnik-pobocza.pl/pob15/rec.html> (dostęp: 26.06.2013).
Talik M., Wiktor Jerofiejew: Świat diabła, [online] <http://kulturaonline.pl/wiktor,jerofiejew,swiat,diabl a,tytul,artykul,7451.html> (dostęp: 24.06.2013).
Zastrzyk z książek. Wywiad z Wiktorem Jerofiejewem. Rozmawiała A. Żebrowska, „Gazeta Wyborcza”, [online] <http://wyborcza.pl/1,81878,4217325.html> (dostęp: 22.06.2013).
Ерофеев В., Где начинается Европа, [w:] idem, Шаровая молния, Зебра, Москва 2005, s. 325–326.
Лазари А. де, Сергей, я занимаюсь наукой, пробую объяснить полякам Россию, а русским Польшу, „Бизнес”, 22.08.2006, [online] <www.inosmi.ru/world/20060822/229480.html> (dostęp: 20.06.2013).
Огрызко В., Кто сегодня делает литературу в России, Литературная Россия, Москва 2006.
Чупринин С., Большой путеводитель. Русская литература сегодня, Время, Москва 2007.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Popiel-Machnicki, W. (2018). Obraz współczesnej Polski w refleksji literackiej Wiktora Jerofiejewa. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 113–120. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1720

Wawrzyniec Popiel-Machnicki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu