Партызанская тэма ў аповесці Пушчанская адысея Аляксея Карпюка

Anna Sakowicz

Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

The article is dedicated to the analysis of Alaksiej Karpiuk’s novel Puszczanskaja adysieja the theme of which is the guerrilla movement at the Byelorussian-Polish borderland. The novel’s main character Alosza Kuczyński struggles with the problems of incredulity, the lack of trust between people, antagonisms of national nature, destroying an orderly farmer’s world, the question about the value and the price of human life.


Słowa kluczowe:

Belorussian prose, the Second Word War, guerillas, Polish-Belorussian borderland, biographical work, patriotism, the price of human life


Андраюк C.A., Аляксей Карпюк, [у:] Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, т. 4, кн. 2: 1986-2000, Мінск 2003, с. 281.
Андраюк С., Урок жыцця і творчасці, „Літаратура і мастацтва”, № 39, 16 кастрычніка 2009, с. 15.
Калеснік У., Плён творчасці – дослед жыцця, [у:] А. Карпюк, Выбраныя творы ў двух тамах, т. 1, Мінск 1991, с. 12.
Карпюк А., Пушчанская адысея, Мінск 2009.
Тычына М., Адысея праўдалюбца. Жыццё і творчасць Аляксея Карпюка, „Роднае слова” 1995, № 4, с. 18.

Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Sakowicz, A. (2018). Партызанская тэма ў аповесці Пушчанская адысея Аляксея Карпюка. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 121–134. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1723

Anna Sakowicz 
Uniwersytet w Białymstoku