Z recepcji rosyjskiej literatury postmodernistycznej w Polsce (na przykładzie twórczości Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa i Wiktora Pielewina)

Grzegorz Szymczak

Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

The article is devoted to particular issues of reception of Russian postmodern literature in Poland on examples of works by Vladimir Sorokin, Viktor Yerofeyev and Viktor Pelevin. The article discusses the successive stages of reception of prose and essays by these three writers. The aim of the paper is to define also literary and non-literary reasons for the popularity of the postmodernists in Poland.


Słowa kluczowe:

Vladimir Sorokin, Viktor Erofeyev, Viktor Pelevin, postmodern Russian literature, reception


Bojarska A., Kolejka (recenzja), „Gazeta Wyborcza” 1989, nr 63, s. 8.
Cieślik K., Żongler Pielewin, „Polityka” 2012, nr 2846, s. 74.
Dunin K., Muchomory, „Nowa ResPublica” 2002, nr 8, s. 85.
Jerofiejew W., Jerofiejew contra Jerofiejew, przeł. T. Klimowicz, „Odra” 2002, nr 10, s. 56–62.
Jerofiejew W., Akimudy, przeł. M. B. Jagiełło, Czytelnik, Warszawa 2014.
Jerofiejew W., Dobry Stalin, przeł. A.L. Piotrowska, Czytelnik, Warszawa 2012.
Jerofiejew W., Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans z encyklopedią, przełożył, glosarium i posłowiem opatrzył A. de Lazari, Czytelnik, Warszawa 2003.
Jerofiejew W., „Katyń” poruszył niepamięć Rosjan, „Dziennik” 2008, nr 70, s. 18–19.
Jerofiejew W., Katyń to więcej niż Katyń: po katastrofie w Smoleńsku, przeł. M. Wojciechowski, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 90, s. 25.
Jerofiejew W., Moskwa-Pietuszki, przeł. N. Karsov, Sz. Szechter, Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa”, Warszawa 1979.
Jerofiejew W., Ruska krasawica, przeł. D. Ulicka, „Przekrój” 1993, nr 1, s. 22–24.
Jerofiejew W., Trzy Polski, [w:] Świat diabła, Czytelnik, Warszawa 2009, s. 125–129.
Jerofiejew W., Życie z idiotą, przeł. M. Buchalik, Czytelnik, Warszawa 2005.
Kaczorowski A., Koktajl Sorokina, „Rzeczpospolita” Dodatek „Plus Minus” z 10 maja 2013; [online] <www.rp.pl/artykul/1007873-Koktajl-Sorokina.html>.
Kaczorowski A., Lód (recenzja), „Gazeta Wyborcza” z 10 stycznia 2005, [online <http://wyborcza. pl/1,75517,2486834.html>.
Kaczorowski A., Lód (recenzja), „Gazeta Wyborcza” z 10 stycznia 2005, [online <http://wyborcza. pl/1,75517,2486834.html>.
Kaczorowski A., Pióra i jaja, „Polityka” 2006, nr 10, s. 70–71.
Krzemiński A., Wirus szyderstwa. Polskie wydanie bestselleru o Nowych Rosjanach, „Polityka” 2002, nr 19, s. 54.
O „Katyniu” w Rosji opowiada Wiktor Jerofiejew, rozmowę przeprowadził F. Memches, „Dziennik”. Dodatek „Europa” 2008, nr 22, s. 13.
Pielewin W., Ananasowy napój dla pięknej damy, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, W.A.B, Warszawa 2013.
Pielewin W., Empire V, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, W.A.B., Warszawa 2008.
Pielewin W., Generation „P”, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, W.A.B., Warszawa 2002.
Pielewin W., Hełm grozy, przeł. M. Buchalik, Znak, Kraków 2006.
Pielewin W., Kryształowy świat, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, W.A.B., Warszawa 2008.
Pielewin W., Mały palec Buddy, przeł. H. Broniatowska, W.A.B., Warszawa 2003.
Pielewin W., Omon Ra i inne opowieści, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, W.A.B., Warszawa 2007.
Pielewin W., Święta księga wilkołaka, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, W.A.B., Warszawa 2006.
Pielewin W., T, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, W.A.B., Warszawa 2012.
Pielewin W., Życie owadów, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, W.A.B., Warszawa 2004.
Pielewin W., Życie owadów, [w:] Pieśń Słowian Wschodnich. Antologia nowej prozy rosyjskiej, wybór i oprac. A. Wołodźko, Izabelin 1995, s. 61–89.
Radziwinowicz W., Obyczaje w Rosji: młodzieżówka Putina walczy z „pornografią”, „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 2002, [online] <http://wyborcza.pl/1,75248,902656.html#ixzz2XQOwv9ic>.
Radziwinowicz W., Rosja. Pisarz Władimir Sorokin oskarżony o szerzenie pornografii”, „Gazeta Wyborcza” z 11 lipca 2002, [oline] <http://wyborcza.pl/1,75248,929050.html#ixzz2XQPrWpXt>.
Sobolewska J., Straszna przyszłość Rosji, „Dziennik” 2008, nr 11, s. 20.
Sorokin W., Bro, przeł. A.L. Piotrowska, W.A.B., Warszawa 2007.
Sorokin W., Cukrowy Kreml, przeł. A.L. Piotrowska, W.A.B., Warszawa 2011.
Sorokin W., Dzień oprycznika, przeł. A.L. Piotrowska, W.A.B., Warszawa 2008.
Sorokin W., Geolodzy, przeł. J. Czech, „Literatura na Świecie” 1996, nr 11/12, s. 87–92.
Sorokin W., Kolejka, przeł. I. Lewandowska, Tower Press, Gdańsk 2005.
Sorokin W., Kolejka, przeł. I. Lewandowska, Oficyna Literacka, Kraków 1988.
Sorokin W., Kolejka (fragm.), przeł. I. Lewandowska, „Literatura na Świecie” 1989, nr 5/6, s. 462–543.
Sorokin W., Lód, przekł. A.L. Piotrowska, W.A.B., Warszawa 2004.
Sorokin W., Miłość Mariny (fragmenty), przeł. J. Czech, „Erotyka w Literaturze i w Życiu” 1995, nr 4, s. 12–17; nr 5, s. 15–17.
Sorokin W., Miłość Sańki, przeł. G. Szymczak, „Pobocza”, 2004, nr 1(15), [online] <http://kwartalnik-pobocza.pl/pob15/ws.html>.
Sorokin W., Niebieska tabletka (fragment powieści Błękitna słonina), przeł. J. Czech, „ResPublika Nowa” 2005, nr 4, s. 62–65.
Sorokin W., Nocni goście, przeł. J. Czech, „Literatura na Świecie” 1996, nr 11/12, s. 93–97.
Sorokin W., Pierwszy leninowski, przeł. J. Czech, „Arkusz” 1996, nr 12, s. 12–13.
Sorokin W., Trzydziesta miłość Mariny, przeł. J. Czech, „Literatura na Świecie” 1996, nr 11/12, s. 151–261.
Sorokin W., A. Zeldowicz, Moskwa (scenariusz), przeł. P. Mitzner, „Literatura na świecie”, 2001, nr 10/11, s. 223–293.
Sorokin W., Zamieć, przeł. A.L. Piotrowska, Czarne, Wołowiec 2013.
Sorokin W., 23 000, przeł. A.L. Piotrowska, W.A.B., Warszawa 2007.
Szukanie wspólnego języka. Rozmowa pisarzy polskich i rosyjskich w Radziejowicach 24 i 25 kwietnia 1990 r. – zapis rozmowy w czasopiśmie „Więź” 1990, nr 10.
Szymczak G., Recepcja twórczości Wiktora Jerofiejewa w Polsce, „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 3, s. 91.
Szymczak G., Recepcja prozy Wiktora Pielewina w Polsce. Problemy przekładu Generation „P”, „Studia Rossica” 2003, nr XIII, Warszawa s. 207–214.
Średniowiecze w mercedesie (rozmowę przeprowadziła A. Żebrowska), „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 31, s. 14.
Świeży J., Najnowsza literatura rosyjska w Polsce: coś wiemy, ale wciąż za mało, „Dekada Literacka” 1999, nr 9/10, s. 2. 8.
Tuziak A., Kolejka (recenzja), „Tak i Nie” 1989, nr 41, s. 13.
Скоропанова И, Русская постмодернистская литература, Москва 1999; eadem, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, Минск 2000.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Szymczak, G. (2018). Z recepcji rosyjskiej literatury postmodernistycznej w Polsce (na przykładzie twórczości Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa i Wiktora Pielewina). Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 135–144. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1724

Grzegorz Szymczak 
Uniwersytet Warszawski