„Białorutenistyka Białostocka”, tom 5, pod red. H. Twaranowicz, Wyd. UwB, Białystok 2013, ss. 537.

Irena Chowańska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-


Słowa kluczowe:

-


Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Chowańska, I. (2018). „Białorutenistyka Białostocka”, tom 5, pod red. H. Twaranowicz, Wyd. UwB, Białystok 2013, ss. 537. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 282–287. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1743

Irena Chowańska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie