Czy nadawane współcześnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?

Michał Mordań

Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

 

Słowa kluczowe:

linguistic, onomastics,, first names, baptismal names, modern trends in name-giving


Malec M., Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994.
Fros H., Sowa S., Księga imion i świętych, t. 1-6, Kraków 1997-2007
Тихонов A.H., Бояринова Л.З., Рыжкова А.Г., Словарь русских личных имен, Москва 1995.
Kosyl Cz., Nadawanie imion w Polsce w świetle przepisów administracyjnych, [w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, red. E. Homa, Szczecin 198.,
Znosko A., Mały słownik wyrazów starocerkiewnosłowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa 1983.
Kalendarz prawosławny 2007, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.
Православный церковный календарь 1998, Издательство Московской Патриархии.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-16

Cited By /
Share

Mordań, M. (2018). Czy nadawane współcześnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 51–65. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1773

Michał Mordań 
Uniwersytet w Białymstoku