Wschodnia świadomość zła według Miłosza

Zbigniew Kaźmierczyk

Uniwersytet GdańskiAbstrakt

The article shows the Eastern awareness of evil from the perspective of Miłosz. Its essence is the ability to differentiate the good from the evil when there is an inevitable conviction that evil is necessary. The ground for this conviction is laid in an aversion to the impulsive forces of a body and the inherent powers of matter, as well as in the inevitability of yielding to them. These are the forces and powers which constitute the blind will of domination of one over another in different dimensions. The article explains that in the Eastern awareness of evil the knowledge of human sinfulness is of religious nature. The one who does a wrong thing and is painfully aware of this fact, due to this awareness, prevails (according to Dostojewski and Miłosz) over a pretentious aesthete who thinks he or she is good by nature. The aware sinner prevails because he or she does not turn down the original sin, does not place the God-Human in the position of Human-God, and does not give the world to the land (does not exchange the Christian eschatology for the secular eschatology). The article demonstrates that Miłosz, in alliance with Dostojewski, attacks Polish culture for the alleged unawareness of evil; he realizes that the Manichean awareness of evil has a weak point: it turns a man away from the world of matter, nature, micro- and macrocosm. Hence, the Slavic people have so few practical achievements in making the land their subject in comparison to the accomplishments of the Western men. Moreover, the Eastern awareness of evil, as the awareness of superiority over the ethical waste of effort of an ordinary day, shows, according to Miłosz, an inclination for a messianic bearing of suffering - passively enduring the suffering like a Christian. That is the mistake made by Dostojewski. The article indicates that Miłosz enriches the Eastern awareness of evil with the Western affirmation of what is physical and material.


Słowa kluczowe:

good, fault, consciousness, stuff, dualism


Janion M., Wobec zła, Verba, Chotomów 1989.
Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989.
Miłosz Cz., Rodzinna Europa, Warszawa 1990.
Wójciak M., W poszukiwaniu korzeni zła. Czesław Aiłosz i rosyjscy myśliciele religijni, „Zeszyty Literackie” 2006, nr 2.
Miłosz Cz., Wiersze, t. 1, Znak, Kraków 2001.
Miłosz Cz., Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939, zebrała i opracowała A. Stawiarska, Znak, Kraków 2003.
Miłosz Cz., Religijność Zdziechowskiego, [w:] idem, Legendy nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.
Jasinowski B., Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Na tle pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu, Towarzystwo Wydawnicze „Pogoń”, Wilno 1933.
Miłosz Cz., Jeleński K. A., Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2011.
Besanęon A., Święta Ruś, tłum Ł. Maślanka, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2012.
Dostojewski F., Dziennik pisarza 1876, t. II, przeł. M. Leśniewska, PIW, Warszawa 1982.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-25

Cited By /
Share

Kaźmierczyk, Z. (2018). Wschodnia świadomość zła według Miłosza. Acta Polono-Ruthenica, 1(XXI), 175–183. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1873

Zbigniew Kaźmierczyk 
Uniwersytet Gdański