Jerzy Harasymowicz - poeta pogranicza

Andrzej Ksenicz

Uniwersytet ZielonogórskiAbstrakt

The article tries to show Harasymowicz as a poet working under the influence of two cultures. In his poetry relations of Polish and Ukrainian cultures are shown on the cultural and historical background, which are even evident in his first volume of poetry which was published in 1956. The geographical area of the Carpathian mountains and Low Beskids hold a special place in his poetry. Family tradition, objectivity of the poet and his delight in mountain scenery for „the dream and a fairy-tale world” created a metaphorical image of the area and people living in it.


Słowa kluczowe:

tradition, Beskid Niski, folk culture, customs, religions calendar


Ksenicz A., Słowiański wielogłos, czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza, Zielona Góra 1999.
Ksenicz A., Łemkowie i Beskid Niski w poezji Jerzego Harasymowicza, [w:] Vedeck? zbornik muzea ukrajinskej kultury vo: Ukrajinci v prihranicnych oblastiach Karpat: problemy..., Svidnik 2011.
Harasymowicz J., Słowo od Autora, [w:] Cała góra barwinków, Kraków 1983.
Witkowski L., Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Toruń 2000.
Wyka M., Pamięć kresów jako pamięć kultury, [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Literatura - język - kultura, t. 4, red. Cz. Kłak, M. Wyka, Rzeszów 1995.
€. Гарасимович, Руський лixmap, або небо лемкiв, Bибip та переклад з польськоi I. Калинця, Львiв 2003.
Harasymowicz J., Wiersze beskidzkie, Warszawa 1986.
Harasymowicz J., Wybór wierszy, Kraków 1975.
Harasymowicz J. , Zielnik, czyli wiersze dla wszystkich, Kraków 1972.
Harasymowicz J., Wiersze sarmackie, Kraków 1983.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-25

Cited By /
Share

Ksenicz, A. (2018). Jerzy Harasymowicz - poeta pogranicza. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 185–193. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1874

Andrzej Ksenicz 
Uniwersytet Zielonogórski