Inność kulturowa w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego i ich rosyjskich przekładach

Maria Mocarz-Kleindienst

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIAbstrakt

Cultural otherness is an inherent feature of the literary genre of reportage. It is perceived as a cognitive value due to the presence of culturally marked elements. Hence, a preferable term is “otherness” than “strangeness”. Frequently, cultural otherness is accompanied by linguistic otherness, thanks to direct borrowings used both in source and translated texts. The subjects of perceiving and consciously creating otherness are the author of the reportage and the target reader projected by him, expecting to gain interesting information about the part of reality which is the object of the reporter’s description. In the process of translation, the translator also becomes an additional subject as the recipient of the source text and the author of the translation. The positive approach towards reception of otherness in Kapuścinski’s reportages as well as the way of presentation of such phenonema in the studied texts (through the use of explication) makes translators use exotisation as a well-thought-out strategy


Słowa kluczowe:

cultural otherness, reportage, linguistic otherness, exotisation


Bauer Z., Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego, PAP, Warszawa 2001.
Rejter A., Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
Kapuściński R., Ten Inny, Znak, Kraków 2006.
Mocarz M., Interkulturowośc w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, Wyd. KUL, Lublin 2011.
Dzięglewski M., Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Źródło poznania społeczeństw i kultur, Wyd. KUL, Lublin 2007.
Kapuściński R., Imperium, Czytelnik, Warszawa 2007.
Kapuściński R., Heban, Czytelnik, Warszawa 1998.
Łęcka G., Opisuję stany ducha. O „Hebanie” Afryce i zderzeniu innych kultur. Rozmowa Gabrieli Łęckiej z Ryszardem Kapuścińskim. „Polityka” 1999, nr 9.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-25

Cited By /
Share

Mocarz-Kleindienst, M. (2018). Inność kulturowa w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego i ich rosyjskich przekładach. Acta Polono-Ruthenica, 1(XXI), 217–224. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1877

Maria Mocarz-Kleindienst 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II